Με +12,29% “τρέχει” η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, από την ημέρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματικό το 50%+1 για τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρεία Περιουσίας και Συμμετοχών, το γνωστό Υπερ-Ταμείο.
  • Η συμμετοχή “αντιγυρίστηκε” καθώς πέρασε στο Υπουργείο Οικονομικών (από το Υπερ-Ταμείο) ανοίγοντας έτσι δρόμο για διανομή επιπλέον ποσού (από έσοδα/επιστροφή κεφαλαίου).
  • Με ταμειακά διαθέσιμα 431 εκατ. € ( χρήση 2021) η διοίκηση (Χάρη Σαχίνη) σε πρόσφατη συνεδρίαση της αποφάσισε να εισηγηθεί την επιπλέον διανομή (πέραν του μερίσματος 0,28/μτχ) πρόταση, που θα συζητηθεί στην γενική συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου.
Κατά πάσα βεβαιότητα θα εγκριθεί.
Μια μεγάλη επιστροφή. Θα μπορούσε να φτάσει ακόμη έως και το 15% της αποτίμησης της Επιχείρησης (στα 837,1 εκατ.€).