Του Γιάννη Λεοντάρη

Στον αέρα βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες ο διαγωνισμός που αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση 100.000 «έξυπνων» υδρομέτρων σε περιοχές του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις υπηρεσίες νερού στην πόλη, με μετρήσιμα αποτελέσματα για την προστασία του υδάτινου ισοζυγίου της περιοχής αλλά και για την «τσέπη» του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός, με αντικείμενο την

  • «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομετρητών οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.»,

προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 100.000 ψηφιακών υδρομέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 100.000.

 

Πρόκειται για την αντικατάσταση μέρους του παλιάς τεχνολογίας μετρητικού εξοπλισμού της εταιρείας με υδρόμετρα νέας τεχνολογίας, χωρίς κινούμενα μέρη («έξυπνοι» υδρομετρητές).

  • Ο καταναλωτής θα έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατανάλωση του νερού και τις χρεώσεις στο σπίτι ή τον επαγγελματικό του χώρο, να ειδοποιείται αυτόματα για τυχόν διαρροή και να ενημερώνεται για επικίνδυνη πτώση της θερμοκρασίας του υδρομέτρου.

Η επιλογή των υδρομέτρων που θα αντικατασταθούν – χωρίς καμία επιβάρυνση για τους καταναλωτές – θα γίνει με κριτήρια κυρίως παλαιότητας, ενώ θα συνυπολογιστούν παράγοντες όπως η συνδεσιμότητα, ο υδραυλικός σχεδιασμός των δικτύων διανομής και η διαχείριση του νερού στις ζώνες υδροδότησης.

Το ύψος του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 21,1 εκατ. ευρώ περίπου (χωρίς ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης), μπορεί όμως με τις προαιρέσεις να ανέλθει στο ποσό των 49,6 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε πέντε χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης του αναθέτοντος φορέα) για δύο επιπλέον έτη.

  • Μόνο το κόστος της αντικατάστασης των υδρομέτρων θα ανέλθει στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ.

 

Ο εκσυγχρονισμός των υδρομέτρων κι η αντικατάστασή τους με τα «έξυπνα» υδρόμετρα αποτελεί «κλειδί» για τη διαμόρφωση του νέου, «έξυπνου» χάρτη υδροδότησης της Θεσσαλονίκης και θα συνδυαστεί με μια σειρά άλλων επενδύσεων σε έργα διαρρυθμίσεων του δικτύου ύδρευσης του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης.

Εκτός των άλλων, θα γίνει επαναπροσδιορισμός των βασικών ζωνών υδροδότησης των δεξαμενών, θα δημιουργηθούν νέες ζώνες για τις καινούριες δεξαμενές που θα κατασκευαστούν και θα εγκατασταθεί εξοπλισμός και συσκευές παρακολούθησης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω το μη τιμολογούμενο νερό και θα εξοικονομηθεί επιπλέον υδατικός πόρος.

Παράλληλα, τα «έξυπνα» υδρόμετρα, πέρα από τη βέλτιστη διαχείριση του νερού, θα συμβάλουν και στην επίτευξη μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας, αφού πχ τα αντλιοστάσια θα καταναλώνουν ενέργεια με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες.

 

Προκειμένου να φτάσουμε στον σημερινό διαγωνισμό, προηγήθηκε μακρά προεργασία (από το 2011) που περιλάμβανε τη δημιουργία εφαρμογής αυτόματου συστήματος μέτρησης της κατανάλωσης νερού, την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Smart Water», την υδραυλική προσομοίωση υδραγωγείων της ΕΥΑΘ και τον χωρισμό του δικτύου σε υποζώνες ελέγχου (District Metering Areas – DMA’s), τη συνεργασία με το ΑΠΘ για τη συστηματική μέτρηση της κατανάλωσης νερού της Πανεπιστημιούπολης, το έργο της απομακρυσμένης ανάγνωσης διαχείρισης και τηλεχειρισμού (SCADA) της ύδρευσης, όπως και την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here