Το 2024 είναι μία χρονιά ορόσημο για τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων διότι συμπληρώνει 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Στην προσπάθειά του να αναδείξει τη σημασία των προϊόντων στην ευρύτερη κοινωνία ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αποφάσισε να ανακηρύξει το 2024 ως “έτος ορυκτών πόρων”.

Στα πλαίσια αυτά ξεκινά στις 21 Φεβρουαρίου μια ειδική εκδήλωση με τίτλο: ¨Οι ορυκτοί πόροι οδηγός στη νέα εποχή της Ευρώπης-100 χρόνια ΣΜΕ”.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του έτους ορυκτών πόρων με λεπτομέρειες καθώς και το όραμα του Συνδέσμου για το μέλλον του κλάδου.