Πλήρες, αναλυτικό μητρώο με όλα τα στοιχεία για όλα τα φυσικά πρόσωπά «πίσω» από τις Εταιρείες θα έχει έτοιμο προς χρήση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι το τέλος του ερχόμενου Γενάρη. Το μητρώο θα περιλαμβάνει Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες Εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι τράπεζες θα δημιουργήσουν ένα αν ανάλογο Μητρώο στο οποίο θα καταγράφονται οι συναλλαγές των πελατών τους, όπου η Αρχή θα έχει πρόσβαση για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς και  άλλες ελεγκτικές αρχές.

Το Μητρώο που θα δημιουργηθεί στην ΑΑΔΕ θα διασυνδεθεί ηλεκτρονικά, μέσω των συστημάτων ΤΑΧΙS και TAXISnet, με τον Α.Φ.Μ. και τα λοιπά στοιχεία φορολογικού μητρώου που τηρεί η ΑΑΔΕ για κάθε νομικό πρόσωπο και κάθε νομική οντότητα στην Ελλάδα.

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση

Πρόσβαση θα έχουν όλες οι ελεγκτικές αρχές (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, Οικονομικοί Εισαγγελείς, Οικονομική Αστυνομία). Επίσης στο Μητρώο αυτό θα έχουν πρόσβαση τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα να λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας έναντι των πελατών τους, όπως οι τράπεζες, οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και πλήθος κατηγοριών εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματιών (συμβολαιογράφοι, λογιστές, μεσίτες, ενεχυροδανειστές κ.λπ.) που ασκούν δραστηριότητες σχετιζόμενες με μεγάλου ύψους οικονομικές συναλλαγές.

Το Κεντρικό Μητρώο θα μπορεί, επίσης, να συνδέεται:

  • Με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από το οποίο θα διατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
  • Με τα Αποθετήρια Τίτλων
  • Με κάθε άλλο φορέα όπου τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρικών και λοιπών οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα. 

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here