Η Εθνική Τράπεζα, ανταποκρινόμενη με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στις συνθήκες αγοράς, σχεδίασε και ανακοινώνει στοχευμένα προγράμματα για τους πελάτες της, κατόχους στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, προσφέρει στους πελάτες της ένα Πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των τρεχόντων επιτοκίων στεγαστικών δανείων κυμαινομένου επιτοκίου, ανεξαρτήτως νομίσματος, καθώς και στην προστασία των δανειοληπτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς για τους επόμενους 12 μήνες. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια του Προγράμματος για την επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων ευάλωτων νοικοκυριών (Πρόγραμμα ΕΥΑΛΩΤΩΝ).

Οι παραπάνω δράσεις, αναφέρει η τράπεζα, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου με την πολιτεία, καταδεικνύουν έμπρακτα ότι η Eθνική Τράπεζα είναι αρωγός στα νοικοκυριά της χώρας, επιβραβεύοντας τους συνεπείς δανειολήπτες και στηρίζοντας τους ευάλωτους πελάτες της με συνέπεια και υπευθυνότητα, ενώ το κόστος του Προγράμματος Ανταμοιβής αναλαμβάνεται αποκλειστικά από την Εθνική Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής εντάσσονται όλοι οι κάτοχοιΣτεγαστικών Δανείων Κυμαινομένου Επιτοκίου (ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών) που:

  • εκταμίευσαν το δάνειο τους έως 31/12/2022 και
  • το δάνειο δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς την 28η Απριλίου 2023

Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής προβλέπει, για διάστημα 12 μηνών:

  • εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,2% και
  • απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων αναφοράς που τυχόν προκύψουν μέσα στο διάστημα των επόμενων 12 μηνών

Με τον τρόπο αυτό οι κάτοχοι δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου θα μπορούν για διάστημα 1 έτους να απολαμβάνουν τα προνόμια του σταθερού επιτοκίου.

Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Οι δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περίμετρο εφαρμογής θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους τους. Η ενημέρωση για το μειωμένο επιτόκιο του δανείου και τη μειωμένη δόση θα πραγματοποιηθεί μέσω των αντιγράφων λογαριασμών Μαΐου και θα αφορά τη δόση του Ιουνίου.