Το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στον ισολογισμό της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 15,4 δισ. Ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο του στόχου που είχε τεθεί για το 2018.

  • Η νέα στρατηγική διαχείρισης «κόκκινων δανείων» που εφαρμόζει η διοίκηση είναι εμπροσθοβαρής και περισσότερο επιθετική, στοχεύοντας σε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 11,5 δισ. μέχρι το τέλος του 2021 σε επίπεδο ομίλου, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. το 2019.

Η ρευστότητα της τράπεζας ενισχύεται περαιτέρω καθώς οι εγχώριες καταθέσεις αγγίζουν τα 42 δισ. ενώ η ανάκαμψή τους συνεχίστηκε κατά το δ’ τρίμηνο 2018 (1,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση).

Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους 50 εκατ. ευρώ το 2018 σε επίπεδο ομίλου, έναντι ζημιών 158 εκατ. το 2017 κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα.

Η λειτουργική κερδοφορία ύψους 71 εκατ. στην Ελλάδα έναντι ζημιών 135 εκατ. το 2017 αντανακλά τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Οι λειτουργικές δαπάνες της τράπεζας μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση κατά το δ’ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας μέρος της μείωσης του προσωπικού και την παύση της λειτουργίας καταστημάτων. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 293 εκατ. ευρώ το 2018.

  • Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ήταν ύψους 32 εκατ. το 2018 στην Ελλάδα έναντι ζημιών 175 εκατ. το 2017, εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here