Για τουλάχιστον ένα τρίμηνο ακόμη διατηρείται ο έλεγχος της Πανγαία ΑΕΕΑΠ από την Εθνική Τράπεζα, ύστερα από την τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων με την Invel.

Μολονότι η ΕΤΕ κατέχει μόλις το 32,66% της ΑΕΕΑΠ θα συνεχίσει να την ενοποιεί πλήρως.
H τροποποίηση της σύμβασης μετόχων υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή και προβλέπει την παράταση της διάρκειάς της κατά ένα τρίμηνο, από 31.12.2018 ως 31.3.2019.

H αναλυτική ανακοίνωση

«Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Ε.Κ. γνωρίζουμε στο επενδυτικό κοινό ότι η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) και ο όμιλος INVEL προέβησαν σήμερα (4/1/2019) στη δεύτερη τροποποίηση της μεταξύ τους Συμφωνίας Μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων») ως αυτή μέχρι σήμερα ισχύει από την αρχική υπογραφή της στις 30.12.2013 και την από 18.8.2015 τροποποίησή της.

Αντικείμενο της παρούσας τροποποιητικής συμφωνίας υπήρξε η παράταση της διάρκειας της Συμφωνίας Μετόχων κατά ένα τρίμηνο, ήτοι από 31/12/2018 μέχρι την 31/3/2019. Η παράταση αυτή της χρονικής διάρκειας της «Συμφωνίας Μετόχων» συνεπάγεται και την αντίστοιχη παράταση του δικαιώματος αγοράς των μετοχών που κατέχει η ΕΤΕ από τον όμιλο INVEL (call option) στη μεσοσταθμική τιμή της ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ του τελευταίου τριμήνου του 2018 και επί τη βάσει των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη «Συμφωνία Μετόχων» όπως αυτή ισχύει μετά την παρούσα τροποποίησή της.

Η ως άνω παράταση της διάρκειας της «Συμφωνίας Μετόχων» για ένα τρίμηνο έχει ως αποτέλεσμα και τη διατήρηση του ελέγχου της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ από την ΕΤΕ για το ίδιο διάστημα κατά τα όσα ειδικότερα διαλαμβάνονται στις σχετικές προβλέψεις της «Συμφωνίας Μετόχων», όπως αυτές συνοπτικά κάθε έτος δημοσιεύονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ .

Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στον ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με δήθεν υπογραφή τροποποιητικής συμφωνίας της «Συμφωνίας Μετόχων» πριν από ένα χρόνο με την πρόβλεψη ότι η ΕΤΕ διατηρεί τον έλεγχο της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ εφόσον κατέχει ποσοστό άνω του 20% και τροποποίηση της τιμής άσκησης του δικαιώματος αγοράς των μετοχών που κατέχει η ΕΤΕ είναι παντελώς ανακριβείς».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here