Αυξάνει τον στόχο για την τιμή της μετοχής στο Ευρώ 1,30 η Εθνική Χρηματιστηριακή, διατηρώντας τη σύσταση για υπεραπόδοση της Alpha Bank έναντι της υπόλοιπης αγοράς. Όπως σημειώνει στην έκθεσή της, η αποτίμηση της μετοχής παραμένει ελκυστική σε αυτά τα επίπεδα.

Η επενδυτική εταιρεία, στην ανάλυσή της υπογραμμίζει ότι η Διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει και σε μείωση του κόστους κατά περίπου Ευρώ 175 εκατ. μέχρι το 2024, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης προβληματικών δανείων καθώς και μέσα από εσωτερικές κινήσεις βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών για αύξηση της αποδοτικότητας. Επίσης, σχολιάζει θετικά την αναμενόμενη άνοδο των προμηθειών κατά 9% ετησίως, μέσω της αύξησης των εργασιών ασφάλειας και διαχείρισης διαθεσίμων, καθώς και λόγω των αυξημένων χορηγήσεων και των υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής που θα ενισχυθούν λόγω του RRF. Η Alpha Bank, αναμένεται επίσης να σταθεροποιήσει τα έσοδα από τόκους στα Ευρώ 1,4 δισ. την περίοδο 2021-2024, παρά την απώλεια εσόδων από τα ΜΕΑ, λόγω υποστήριξης από τις νέες καθαρές χορηγήσεις ύψους Ευρώ 10 δισ. που θα δοθούν ως το 2024.

Επίσης, η Εθνική Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι το νέο σχέδιο προβλέπει τη στρατηγική χρήση κεφαλαίων στη Ρουμανία για να απελευθερωθεί παραπάνω αξία για τους μετόχους. «Η Alpha Bank στοχεύει να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον υψηλής ανάπτυξης και συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου στη χώρα, ωθώντας τα κέρδη από Ευρώ 16 εκατ. το 2020 σε επίπεδα πάνω από Ευρώ 60 εκατ. το 2024», επισημαίνουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Σε επίπεδο Ομίλου, η κερδοφορία αναμένεται να αυξηθεί στο 10% το 2024 με καθαρά κέρδη Ευρώ 600 εκατ.. Η Τράπεζα θα διατηρήσει υψηλά επίπεδα κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου, με τον Δείκτη Βασικών Κεφαλαίων να αυξάνεται από το 13.9% το 2021 στο 15% το 2024.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here