Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Ασφαλιστικής ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 252,8 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται προκειμένου να συμψηφιστούν ζημίες που είχαν προκύψει από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (PSI) το 2012.

Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη διανομή μερίσματος στον νέο μέτοχο, δηλαδή το CVC Capital Partners.

Η ζημία της Εθνικής Ασφαλιστικής από το PSI το 2012 είχε ανέλθει στα 630 εκατ. ευρώ και, όπως ισχύει για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα να τη συμψηφίσει σε βάθος 20ετίας με κεφαλαιοποίηση κερδών και μέσω αναβαλλόμενης φορολογίας.

  • Η κάλυψη της ζημίας από το PSI απαλλάσσει την εταιρεία από αυτή τη μελλοντική υποχρέωση, η οποία δεν θα επιβαρύνει τον νέο μέτοχο.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται παράλληλα με την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους 125 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας έναντι του CVC στο πλαίσιο της συμφωνίας πώλησης του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

  • Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο 6,5% και θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής θεωρεί ότι η έκδοση ομολόγου συνιστά «αχρείαστη» κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιείται προκειμένου να «ενισχύσει τον νέο μέτοχο».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here