Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών σε ένα νέο πρόγραμμα επενδύσεων σε υποδομές ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕπ παρουσίασε επίσης συνοπτικά ένα σχέδιο αξιοποίησης της εμπειρίας από τη χρηματοδότηση ύψους 3 δισ. ευρώ που χορήγησε πρόσφατα για επιχειρηματικές επενδύσεις στην Ελλάδα σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες, για την ενίσχυση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την τελευταία πενταετία η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει

  • πάνω από 9 δισ. ευρώ για νέα έργα υποδομής και για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, εκ των οποίων 3 δισ. ευρώ σε συνεργασία με εγχώριες τράπεζες.

Εγκαινιάζεται πρόγραμμα υποδομών ύψους 650 εκατ. ευρώ

Η επιβεβαίωση της συμμετοχής της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς θα καταστήσει δυνατή τη διάθεση ποσού 650 εκατ. ευρώ για νέες βιώσιμες επενδύσεις στην Ελλάδα. Το Ταμείο Υποδομών θα συνδυάζει εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) και θα επιταχύνει τις επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, μεταξύ άλλων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και έργα αστικής ανάπτυξης.

Το ελληνικό Ταμείο Υποδομών υπόδειγμα για την Ευρώπη

Το νέο Ταμείο Υποδομών θα συμβάλει στην αντιμετώπιση επενδυτικών προκλήσεων στην Ελλάδα και η σχολαστική προετοιμασία και η δομή του ελληνικού  προγράμματος χρησιμοποιούνται ήδη ως βάση για παρόμοια προγράμματα σε άλλες χώρες.

Στήριξη νέων επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας

Μέσω του νέου Ταμείου Υποδομών θα μπορούν να χρηματοδοτούνται βιώσιμα έργα όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μονάδες βιομάζας και βιοαερίου και υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Θα εξετάζονται επίσης προς χρηματοδότηση νέες επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της στήριξης της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, αυτή η νέα πρωτοβουλία θα κινητοποιήσει επενδύσεις σε έργα με υψηλό αντίκτυπο, όπως βιομηχανικά πάρκα, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και τουριστικές εγκαταστάσεις και συνεδριακά κέντρα.

Υλοποίηση έργων που έχουν καθυστερήσει και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων χώρων

Μία από τις κύριες προτεραιότητες του προγράμματος θα είναι η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής που έχουν καθυστερήσει τα τελευταία χρόνια.

Ορισμένα τοπικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να επιτρέψουν την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων χώρων για νέες εμπορικές δραστηριότητες.

Καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους για ελληνικές επενδύσεις

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημιούργησε το Ταμείο Υποδομών σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σε συνδυασμό με κεφάλαια του Δημοσίου προερχόμενα από δάνειο της ΕΤΕπ και με επιστροφές από επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA.

Όταν τεθεί πλήρως σε λειτουργία, το νέο πρόγραμμα υποδομών θα

  • προσφέρει χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 450 εκατ. ευρώ συμβάλλοντας στην υλοποίηση βιώσιμων έργων συνολικού ύψους τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ σε τομείς προτεραιότητας. Τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων προέρχονται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020». 

Αξιοποίηση της εμπειρίας από πρόσφατες χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω τραπεζών-εταίρων

Κατά την τελευταία πενταετία η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει σε ελληνικές τράπεζες δάνεια συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ για προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), τα οποία στήριξαν νέες επιχειρηματικές επενδύσεις ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here