Ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου της Εθνικής Τράπεζας μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 0,9δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο προς την Symbol Investment NPLCO DAC (εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των CenterbridgePartnersLLP and Elliott Advisors (UKLimited).

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το 3ο τρίμηνο του 2019).

Η Morgan Stanley Co. International plcενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partnersκαι Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here