Η εταιρική εικόνα της Τράπεζας Πειραιώς αλλάζει και μαζί της αλλάζουν τα σύμβολα, η επικοινωνία, ο σχεδιασμός των καταστημάτων και σύντομα η ονομασία της ηλεκτρονικής μας τραπεζικής.

Είναι μία αλλαγή που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Τράπεζα και αντικατοπτρίζει τις αξίες και τις δράσεις της.

H Πειραιώς στέκεται σταθερά δίπλα στην κοινωνία και την οικονομία. Σκοπός της είναι να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες σας. Να αξιοποιεί ευκαιρίες, να δίνει λύσεις, να δημιουργεί προοπτική και ευημερία.