Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ.) Α.Ε έχει προκηρύξει ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα», ύψους 9.300.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε τη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας εδώ.

Να σημειώσουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., ως διαχειρίστρια εταιρεία του Αχίλλειου Κέρκυρας αποτελεί τον κύριο φορέα του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του «Αχιλλείου» στην Κέρκυρα (Β’ Φάση)», το οποίο και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Στο πλαίσιο του έργου, η ΕΤΑΔ Α.Ε. θα υλοποιήσει εργασίες αποκατάστασης του Ανακτόρου του Συγκροτήματος, του αύλειου χώρου, στο κτήριο των Στρατώνων, του Θυρωρείου και του Βαρόνου, εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης της κλίμακας Heine, ενώ οι Διευθύνσεις Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων και Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονoμιάς του Υπουργείου Πολιτισμού θα υλοποιήσουν αντίστοιχα τη συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, τη δημιουργία μουσειακών κατασκευών, τον σχεδιασμό και την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών, τον εκθεσιακό φωτισμό, την παραγωγή εποπτικού υλικού και την εφαρμογή της Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής μελέτης της έκθεσης του Ανακτόρου.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα αναδειχτεί πλήρως το Αχίλλειο, ως κέντρο πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ θα συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας της Κέρκυρας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here