Τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διαστημα έχει αναδυθεί ως ιδιαίτερα επίκαιρο το θέμα του πλαισίου ESG (Environmental – Social – Governance) ή Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση. Το γενικότερο πλαίσιο αφορά στη μετατροπή του επιχειρηματικού μοντέλου ώστε το επιχειρηματικό οικοσύστημα και συνακόλουθα ο κάθε ένας επιχειρηματικός οργανισμός να προσδίδει μακροπρόθεσμα αξία προσβλέποντας στην αειφορία και λαμβάνοντας υπόψιν τους ανωτέρω πυλώνες.

Αναμφισβήτητα υπάρχουν πολλές προκλήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο ESG και οι οργανισμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές και έτσι επηρεάζεται ή αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά η στρατηγική τους και η οικονομική τους αποδοτικότητα.

Ενδεικτικές προκλήσεις είναι η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των κινδύνων που πηγάζουν από το ESG, η επιτυχής συσχέτιση των ESG επιδόσεων με την πρόσβαση σε κεφάλαια και η κατάλληλη επιμέτρηση και αναφορά των ESG δράσεων με βάση κανονιστικές ή μη απαιτήσεις.

ESG στην Ασφαλιστική Αγορά

Τα σημαντικά θέματα που φαίνεται να προκύπτουν για τον ασφαλιστικό κλάδο και απαιτείται να αντιμετωπιστούν είναι, ανά πυλώνα είναι…

Περισσότερα στο insurance.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here