Τη διαδικασία Customer Digital Onboarding της ΔΕΗ (www.dei.gr) υλοποίησε και έθεσε σε παραγωγική λειτουργία η Intelli.

Η ανάθεση του έργου στην Intelli, μέσα από μια εξαιρετικά απαιτητική αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και καλύπτει μια σειρά από διαφορετικές ροές, όπως την Αρχική Ηλεκτροδότηση, την Αλλαγή Παρόχου, την Επανασύνδεση, κλπ.

Χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα, ο υποψήφιος πελάτης μπορεί πλέον μέσω της υπηρεσίας ΔΕΗ e-contract που αξιοποιεί το εξειδικευμένο idboxTM Digital Onboarding service της Intelli, να ολοκληρώσει όλα τα βήματα για την ένταξη στο δίκτυο της ΔΕΗ. Μέσα από μια απλή και φιλική για το χρήστη διαδικασία, πραγματοποιείται η αναγνώρισης εγγράφων ταυτοπροσωπίας και συνοδευτικών εγγράφων, με παράλληλο έλεγχο και ταύτιση των στοιχείων τους με τον υποψήφιο πελάτη, καθώς και η ψηφιακή υπογραφή του συμβολαίου.

Περισσότερες από 200.000 συναλλαγές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας Digital Onboarding, και η υπηρεσία επεκτείνεται με νέες ροές και αυτοματοποιήσεις.