Η κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει τα κριτήρια διαβίωσης έως και 30% για όλους το 2025.

Το Pricefox.gr, η πλατφόρμα σύγκρισης και εύρεσης φθηνής ασφάλειας αυτοκινήτου και o σύμβουλός σου στην εξοικονόμηση, εξηγεί με απλά λόγια τις αλλαγές που θα έρθουν στα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογούμενους το 2025.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ως στόχο να διορθώσουν ανισότητες και αδικίες στη φορολογία που ισχύουν σήμερα. Οι νέες προτάσεις περιλαμβάνουν μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης που αφορούν:

* Κατοικίες (ακίνητα)
* Αυτοκίνητα
* Σκάφη αναψυχής

Μια απόφαση που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της φορολογίας για όλους τους πολίτες και κατά συνέπεια και στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού.

Μείωση 30% κατά μέσο όρο στα ελάχιστα ποσά τεκμηρίων διαβίωσης

Μειωμένα κατά 30% κατά μέσο όρο αναμένεται να είναι τα ελάχιστα ποσά τεκμηρίων διαβίωσης για όλους το 2025.

Πιο συγκεκριμένα:

* Για τους άγαμους, έγγαμους ή μέρος συμφώνου συμβίωσης που επιλέγουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους ξεχωριστά από τη σύζυγο, τον σύζυγο ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, το ελάχιστο τεκμήριο μειώνεται από 3.000 ευρώ σε 2.100 ευρώ.
* Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης που επιλέγουν να υποβάλλουν κοινή δήλωση με τη σύζυγο, το σύζυγο ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, το ελάχιστο τεκμήριο μειώνεται από 2.500 ευρώ σε 1.750 ευρώ.

Θα παρατηρηθούν, λοιπόν, σημαντικές μειώσεις που θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για αρκετούς πολίτες, καθώς θα αφαιρεθεί σημαντικό ποσό από τα ετήσια έξοδα του κάθε νοικοκυριού.

Τι ισχύει για τα αυτοκίνητα

Για τα αυτοκίνητα, το τεκμήριο θα υπολογίζεται με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα, χωρισμένα σε συγκεκριμένες κλίμακες.

Πιο συγκεκριμένα:

Για αυτοκίνητα με μέχρι 1.200 κ.ε., το τεκμήριο είναι 4.000 ευρώ.
* Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και έως 2.000 κυβικά εκατοστά, προστίθενται 600 ευρώ για κάθε επιπλέον 100 κυβικά εκατοστά.
* Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κ.ε. και έως 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ για κάθε επιπλέον 100 κ.ε
Στο Pricefox.gr, εκτός από συμβουλές εξοικονόμησης, μπορείς να συγκρίνεις ασφάλειες αυτοκινήτου, αλλά και να δεις τις τιμές κιλοβατώρας ανά εταιρεία για να βρεις το φθηνότερο πρόγραμμα ενέργειας για το σπίτι σου.