Στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βρέθηκε ο Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Νούνης. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου ενημερώθηκε  για τα διοικητικά πεπραγμένα των τριών (3) ετών ενεργούς επαναλειτουργίας του Ταμείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δράσεων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (νέος Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών πέραν του Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης, πολύ-επίπεδη συνεργασία με Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ), στην ενεργοποίηση της εξωστρέφειας του Ταμείου με την εγγραφή στο μητρώο ασφαλισμένων του Ταμείου και νέων κλάδων εργαζομένων Δημόσιου Τομέα (απασχολούμενων σε λοιπά υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ.) και στην άκρως ικανοποιητική εξέλιξη δράσεων και αποτελεσμάτων που κατέγραψε το Ταμείο την τελευταία τριετία, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα διοικητικής λειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ εντός του αυστηρού θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης.

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι και το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2004.

Το Ταμείο αριθμεί την 1.9.2020 συνολικά 12.286 ασφαλισμένα μέλη, εκ των οποίων τα 5.365 είναι κυρίως μέλη και τα 6.921 εξαρτώμενα.

Έχει αντιμετωπίσει 9.836 περιστατικά πρωτοβάθμιας περίθαλψης και καλύψει 1.753 περιστατικά δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσηλείες), ενώ έχει καταβάλει στα ασφαλισμένα του μέλη συνολικά 1.745.757 ευρώ σε αποζημιώσεις δευτεροβάθμιας περίθαλψης κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.2017 έως 31.8.2020.

Η κα Λαζαράκου από την πλευρά της υπογράμμισε, ως επικεφαλής μίας εκ των τριών εποπτικών αρχών των επαγγελματικών ταμείων, το σημαντικό έργο που διαδραματίζουν τα ταμεία αυτά ως προς τη συμπληρωματική ασφάλιση στη χώρα μας. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποστήριξε με θέρμη την αναγκαιότητα δυναμικής ανάπτυξης και αποτελεσματικής λειτουργίας του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας προς όφελος των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών–εργαζομένων), δεδομένου του πιεστικού ασφαλιστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και των σημαντικών δημοσιονομικών και δημογραφικών περιορισμών της χώρας.

Τέλος, η κα Λαζαράκου ενθάρρυνε τη διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο το έργο της για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ταμείου και την συμμετοχή σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότερων ασφαλισμένων, εργαζομένων του στενού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει ο δεύτερος ασφαλιστικός πυλώνας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η κα Λαζαράκου υπέβαλλε αίτηση εγγραφής στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, αποδεικνύοντας στην πράξη την απόλυτη στήριξή της στο θεσμό και την εμπιστοσύνη της στη Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here