Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ μπαίνουν περίπου 3,75 εκατομμύρια νοικοκυριά, που εμφάνισαν στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν για το φορολογικό έτος 2021 ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ.

Τα δεδομένα των εισοδημάτων που συμπεριέλαβαν τα νοικοκυριά αυτά στις δηλώσεις τους διασταυρώνονται ή πρόκειται να διασταυρωθούν με όσες πληροφορίες για τις καταναλωτικές και λοιπές προσωπικές δαπάνες των εν λόγω νοικοκυριών έχει ήδη στη διάθεσή της ή πρόκειται να συλλέξει άμεσα η ΑΑΔΕ.

  • Όσες περιπτώσεις εντοπιστούν με δαπάνες σημαντικά υψηλότερες των δηλωθέντων εισοδημάτων θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί -με έμμεσες τεχνικές ελέγχου- αν οι τρόποι με τους οποίους κατάφεραν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να καλύψουν τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα εισοδήματα και τις δαπάνες τους ήταν νόμιμοι (αν χρησιμοποίησαν δάνεια, αποταμιεύσεις εισοδημάτων παρελθόντων ετών, δωρεές χρηματικών ποσών κ.λπ.) ή εάν για την κάλυψη των υπέρογκων δαπανών τους χρησιμοποίησαν και αδήλωτα ποσά εισοδημάτων ή παρανόμως αποκτηθέντα χρηματικά ποσά.

Για το εισόδημα που έχει αποκρυβεί, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 10% έως 50%.