Στις 20 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, ενώ τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους το τελευταίο διήμερο του 2019.

Παράταση ενός μήνα (έως 31 Ιανουαρίου) είχε δοθεί για όσους δεν είχαν αγοράσει πετρέλαιο έως την τελευταία μέρα του 2019, ώστε να προμηθευτούν τις απαιτούμενες ποσότητες.

Το υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει περίπτωση να ζητήσει από τα νοικοκυριά να επιστρέψουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης που έλαβαν, κάτι που θα συμβεί εάν δεν συμφωνούν οι αγορές με την ελάχιστη απαιτούμενη αξία.

Το διάστημα 15 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα πραγματοποιήσει διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και σε επαναϋπολογισμό του ποσού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης του κάθε δικαιούχου.

Εάν δε βρεθούν υποβληθείσες αγορές πετρελαίου θέρμανσης (που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15/10/2019 – 31/1/2020) υπολογισθείσας αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από το διπλάσιο του ποσού επιδόματος που έλαβαν τα νοικοκυριά τότε θα ζητηθεί η επιστροφή μέρος του επιδόματος.

Επίσης, εάν η υπολογισθείσα αξία αγορών πετρελαίου θέρμανσης υπολείπεται από το διπλάσιο του ποσού επιδόματος, τότε θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς μεταξύ του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε και του ήμισυ (1/2) της υπολογισθείσας αξίας των αγορών που βρέθηκαν καταχωρημένες.

Αν δεν έχει υποβληθεί καμία αγορά, τότε τα νοικοκυριά θα επιστρέψουν όλο το ποσό του επιδόματος που τους καταβλήθηκε. Για αιτήσεις που θα διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, το ποσό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης δύναται να καταβάλλεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here