Της Κυρέλας Πέτρου

Για πρώτη φορά μετά το 2009 ο όμιλος Vivartia (που ανήκει στον όμιλο MIG), κατέγραψε κέρδη, ενώ εντός του Μαϊου, αναμένεται να πέσουν και οι τελικές υπογραφές για την αναδιάρθρωση του δανεισμού του.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου, την 01/03/2018 υπεγράφη συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου Vivartia με τις τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Ergasias Α.Ε., Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Η εν λόγω συμφωνία αναφέρεται ότι ενσωματώνει όρους επωφελείς για τον όμιλο δεδομένου ότι προβλέπει ουσιαστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και επέκταση της διάρκειας των ομολογιακών δανείων του oμίλου Vivartia μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. Η υλοποίηση του συνόλου της συμφωνίας αναδιάρθρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη με την υπογραφή των επιμέρους τελικών συμβάσεων και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου 2018.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων έφθασαν το 2017 τα  €3,3 εκ. και όπως αναφέρεται από την εταιρεία, επετεύχθηκαν παρά την διατήρηση της αρνητικής τάσης στην αγορά των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το 2017 (-8%) και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, διατηρώντας την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν οριακή μείωση σε σχέση με το 2016 και διαμορφώθηκαν σε €565,2εκ (-1%), ενώ τα ενοποιημένα EBITDA αυξήθηκαν κατά €10,2 εκ. σε σχέση με το 2016 (+22%) και ανήλθαν σε €56,4 εκ. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €0,3 εκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της MIG, Αθανάσιος Παπανικολάου, αναφέρει ότι το 2017 «διατηρήθηκε η ηγετική θέση στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ και ενισχύθηκαν τα μερίδια του ομίλου στην αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων με τα προϊόντα του Μπάρμπα Στάθη και της Χρυσής Ζύμης, ενώ στην εστίαση ενισχύθηκε σημαντικά η παρουσία των σημάτων Goody’s, Everest & Flocafe σε όλα τα δίκτυα που συνδέονται με τον τουρισμό (αεροδρόμια, Εθνικοί Οδοί και Πλοία)».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here