του Τάσου Μουστάκη, Infrastructure Technology Solution Manager της Uni Systems

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία, έχουν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία των υποδομών πληροφορικής τους: αφενός μπορούν να ακολουθήσουν τις παραδοσιακές διαδικασίες και λειτουργίες που αφορούν στην αγορά, εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων πληροφορικής, αφετέρου μπορούν να επιλέξουν να κάνουν όλα τα παραπάνω μέσω υπηρεσιών cloud με χρεώσεις οι οποίες προσαρμόζονται στη χρήση και τις ανάγκες τους. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις υποδομές και δομές αποθήκευσης storage, η χρήση των υπηρεσιών cloud προσφέρει ελαστικότητα και ταχύτητα, ενώ παράλληλα επιτρέπει στα εντεταλμένα στελέχη να επικεντρωθούν σε περισσότερο σημαντικά θέματα, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις.

Αν σε αυτά τα χαρακτηριστικά συνυπολογιστούν: 

  • η ιδιαίτερη ανάπτυξη που παρουσιάζει η διεθνής και η ελληνική αγορά στη χρήση των υπηρεσιών cloud,
  • οι επενδύσεις που πραγματοποιούν διεθνείς κατασκευαστές, όπως η Microsoft, με τη δημιουργία κόμβων cloud services στην ελληνική επικράτεια για την τοπική αλλά και την ευρύτερη αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και
  • η διείσδυση του 5G και των τεχνολογιών πρόσβασης προς τις υπηρεσίες cloud και τις υποδομές αποθήκευσης και η αξιοποίηση ενός μεγάλου αριθμού αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως τα Internet of Things (IoT), Microservices, Artificial Intelligence κ.ά., καθίσταται σαφές ότι οι υπηρεσίες cloud μπορούν να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.

Με αυτά τα δεδομένα, οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στην αγορά τους με μοναδικό, σύγχρονο και ψηφιακά ολοκληρωμένο τρόπο, να επικεντρωθούν στην επιχειρησιακή στρατηγική τους, να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα τους οδηγήσουν σε νέα επίπεδα ανάπτυξης και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here