Τις τρέχουσες προκλήσεις, τα επόμενα βήματα, παραλήψεις και πιθανά εμπόδια ώστε να ξεπερασθούν το επόμενο διάστημα είχαν την ευκαιρία να θέσουν επί τάπητος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου.

Κατά τη σύσκεψη, σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση, τονίστηκε πως στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι η ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές, ενώ τέθηκε ως στόχος η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας κάθε μεγέθους και η υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Οι κυριότερες κατευθύνσεις για το επόμενο εξάμηνο έχουν ως εξής:

– Εκκίνηση της Επένδυσης στο Ελληνικό

-Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις

-Σύνδεση Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας με την αγορά

-Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με απλούστευση των αδειοδοτικών δραστηριοτήτων σε πρωτογενή τομέα, μεταφορές και εκπαίδευση

-Ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Νέα Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις

-Κατάρτιση νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων

-Προετοιμασία νέα προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027

-Επιτάχυνση της απορρόφησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Τι δείχνει ο απολογισμός της διακυβέρνησης μέχρι στιγμής (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2019):

Ελληνικό:

– Εγκρίθηκαν όλες οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,

– Ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του καζίνο βρίσκεται σε εξέλιξη (14.01.2020 επικύρωση πρακτικών),

– Δύο νομοθετικές διατάξεις βρίσκονται προς ψήφιση,

– Νομοθετική Ρύθμιση για τακτοποίηση αυθαιρέτων,

– Νομοθετικές Ρυθμίσεις για τη διάθεση πίστωσης (κρατικό προϋπολογισμό/ΠΔΕ) για την δημοπράτηση του έργου μετεγκατάστασης της ΜΥΑ/ΛΣ στο Ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά

Σύνδεση Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας με την αγορά:

– Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Καινοτομίας & Τεχνολογίας,

– Ολοκλήρωση αξιολόγησης Β’ κύκλου του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»,

– Έγκριση εκχώρησης για τη Δημιουργία Πολιτείας Καινοτομίας στο ακίνητο της «ΧΡΩΠΕΙ» (Ιnnovation District)

Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος:

– Ν. 4635/2019: Μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικές – Περισσότερο ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εντάσσονται στους Αναπτυξιακούς Νόμους – Απλοποιείται το καθεστώς έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε επιχειρηματικό πάρκο – Καταργείται η έννοια της όχλησης, κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην περιβαλλοντική κατάταξη (επίκειται ΚΥΑ) -Πιστοποίηση και έλεγχος και από ιδιωτικούς φορείς,

– Συγκρότηση ΟΔΕ για την απλοποίηση της αδειοδότησης και την Εποπτεία,

– Επεξεργασία ρυθμίσεων για την απλοποίηση αδειοδότησης στον πρωτογενή τομέα και τις μεταφορές

Επενδύσεις/έργα:

– «KilladaHills»: Έκδοση Άδειας Δόμησης για το επενδυτικό σχέδιο «KILADA HILLS» (π/υ 420 εκ. ευρώ),

– «ELOUNDA HILLS»: Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος/ΕΣΧΑΣΕ της Στρατηγικής Επένδυσης «EloundaHills» (π/υ 450 εκατ. ευρώ),

– Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Υπογραφή συμφωνίας σύμβασης μίσθωσης των εργοστασίων σε Πλατύ και Σέρρες μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.B.E.E., της Τράπεζας Πειραιώς και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας,

– Έγκριση 6 Στρατηγικών Επενδύσεων από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ύψους 1,05 δισ. ευρώ.

– Εγκρίθηκε στις 20.12.2019 το νέο χρηματοδοτικό προϊόν για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κατάρρευση της ThomasCook (δάνεια με επιδότηση επιτοκίου). Η Αναπτυξιακή Τράπεζα εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή σχετικού προσαρτήματος στις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις με τις Τράπεζες στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Επενδύσεις/Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:

– Προετοιμασία Κανονισμών για την ενεργοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,

– Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (590 εκατ. ευρώ) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (600 εκατ. ευρώ)

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ):

– Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της παρακολούθησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,

– Εθνικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΠΑ) -ψήφιση νόμου 4635/2019- ΥΑ για Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου

Απορρόφηση ΕΣΠΑ 2014 – 2020:

– Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το έτος 2019, βελτιώθηκε σε ποσοστό 22% σε σχέση με το έτος 2018. Δαπάνες ύψους 1.321,1 εκατ. ευρώ εκ των ετήσιων δαπανών ύψους 1.675, 1 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν το Β εξάμηνο του έτους,

– Υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ προς έγκριση στην Ε.Ε. (31.10.2019), ως απόρροια της κατανομής του αποθεματικού επίδοσης στους επιτυχημένους άξονες των προγραμμάτων,

– Ενεργοποίηση αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής στο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αναλάβει τα έργα ΤΠΕ ως ενδιάμεσος φορέας. Εκχώρηση πόρων από τα ΕΠ «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» και «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», ύψους δημόσιας δαπάνης 738 εκατ. ευρώ.

Προστασία καταναλωτή:

– Έλεγχος Παρεμπορίου: κατά το χρονικό διάστημα από 19.08.2019 έως και την 31.12.2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6789 έλεγχοι (199% αύξηση των πραγματοποιούμενων ελέγχων συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018) και βεβαιώθηκαν συνολικά 795 παραβάσεις (90% αύξηση των βεβαιωμένων παραβάσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here