Επί τάπητος τίθενται οι καλύτερες εναλλακτικές για τις θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής Τράπεζας.

Στόχος είναι η ενίσχυση των εσόδων που προέρχονται από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, οι οποίες, όπως σημειώνει, παραμένουν βασικός τομέας επικέντρωσης.

Όπως ενδεικτικά αναφέρει η τράπεζα, μετά την απόκτηση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ και της σχετικής πελατειακής βάσης, υπάρχουν βελτιωμένες δυνατότητες ανάπτυξης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της τράπεζας και δημιουργίας αξίας μέσω των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών. «Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα θα επανεξετάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019: (α) τη θέση των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών της στην αγορά ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, (β) τις συμβάσεις τραπεζοασφαλίσεων (bankassurance) μέσω των οποίων η τράπεζα διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα από τις θυγατρικές ασφαλιστικές της εταιρείες προς τους πελάτες της, και γενικά, (γ) τη στρατηγική την οποία η τράπεζα θα πρέπει να ακολουθήσει για να μεγιστοποιήσει την αξία από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τραπεζοασφάλειας», αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας.

Στην προσπάθεια της για εξεύρεση του βέλτιστου μοντέλου για τις ασφαλιστικές της εργασίες, η τράπεζα προτίθεται να διορίσει διεθνείς συμβούλους ώστε να προχωρήσει σε συζητήσεις μετά από υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας με τρίτα πρόσωπα που μπορεί να ενδιαφέρονται για πιθανή συνεργασία στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Διευκρινίζει δε, πως όταν αναφέρεται σε τρίτα πρόσωπα, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς επενδυτές.

Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική Τράπεζα δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω δύο θυγατρικών: της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ και της Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd. Το συνολικό καθαρό εισόδημα των ασφαλιστικών εργασιών για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ήταν €9,5 εκατ. (αντιπροσωπεύοντας το 5,2% του συνολικού καθαρού εισοδήματος του Ομίλου) και €12,9 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (5,5% του συνολικού καθαρού εισοδήματος του Ομίλου.

Πηγή: philnews.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here