Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πρώτου γύρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (First Closing) του EOS Hellenic Renaissance Fund ΙΙ (“EOS II Fund”), ενός επενδυτικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity fund).

To EOS II Fund απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης (growth stage) με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 100 εκατ. ευρώ και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την επιχειρηματικότητα σε στρατηγικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Διαχειριστής του EOS II Fund είναι η EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. (“EOS Capital Partners”), εταιρεία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα αρχικά επενδυτικά κεφάλαια του EOS II Fund ανέρχονται σε 219 εκατ. ευρώ (first closing) και προβλέπεται να φτάσουν τα 250 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της EOS Capital Partners να διαμορφωθούν σε 400 εκατ. ευρώ.

Επενδυτές του EOS ΙΙ Fund είναι κατά 70% κορυφαίοι εγχώριοι και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (“ΕΑΤΕ”) και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (“Black Sea Trade and Development Bank“), και κατά 30% κορυφαίοι Έλληνες επιχειρηματίες και family offices. Σημειώνεται ότι το 75% των υπό διαχείριση κεφαλαίων προέρχεται από επενδυτές που συμμετείχαν και στο EOS I Fund.

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την EOS Capital Partners αποτελεί το υψηλό επίπεδο των στελεχών της, που διαθέτουν πολυετή διεθνή και εγχώρια επενδυτική εμπειρία, καθώς και βαθιά γνώση της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής αγοράς. Η επενδυτική ομάδα ενισχύθηκε με 5 νέα στελέχη με εξαιρετική γνώση και διεθνή εμπειρία στη διαχείριση Private equity funds. Η προστιθέμενη αξία της EOS Capital Partners στις υπό επένδυση επιχειρήσεις ενισχύεται περαιτέρω με τη λειτουργική τεχνογνωσία της σε διάφορους τομείς της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής αγοράς.

 

Τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του νεοσύστατου EOS II Fund σε σχέση με το EOS I Fund συνοψίζονται στα εξής:

  1. Αυξάνεται σημαντικά το μέγεθος και ο αριθμός των εταιρειών προς επένδυση, καθώς το EOS II Fund θα επενδύει σε εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. ευρώ και προσωπικό έως 500 εργαζόμενους, σε σύγκριση με το EOS I Fund, όπου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν έως 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών και έως 250 εργαζόμενους.
  2. Η μέση επένδυση ανά εταιρεία θα ανέλθει στο ποσό των 22-23 εκατ. ευρώ, από τα 11 εκατ. ευρώ που ίσχυαν για το EOS I Fund.
  3. Οι επενδύσεις στο EOS II Fund θα αφορούν κατα 70% πλειοψηφικές συμμετοχές είτε με μοναδικό επενδυτή το Fund είτε και με τη συμμετοχή άλλων στρατηγικών επενδυτών, και κατα 30% μειοψηφικές συμμετοχές.

Σε αντίθεση με το EOS I Fund που η αναλογία ήταν αντίστροφη με 70% μειοψηφικές συμμετοχές.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των διαδικασιών της δημιουργίας του EOS Hellenic Renaissance Fund II o Απόστολος Ταμβακάκης, Managing Partner της EOS Capital Partners, τόνισε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε το First Closing του EOS II Fund. Ευχαριστούμε θερμά τους παλαιούς και νέους επενδυτές που μας εμπιστεύτηκαν. Η σημαντικά ενισχυμένη ομάδα της EOS Capital Partners, θα τιμήσει την εμπιστοσύνη τους. Η μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία των επενδύσεών μας αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία αλλά και τον πολλαπλασιαστικό ρόλο των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία.

Το EOS I Fund, έχοντας ολοκληρώσει την επενδυτική του περίοδο τον Δεκέμβριο του 2023, και με μέση διάρκεια παραμονής σε κάθε εταιρεία τους 25 μόλις μήνες, αύξησε, στις επιχειρήσεις που συμμετέχει, αθροιστικά μέχρι σήμερα, τις θέσεις εργασίας κατά 1.550, τον κύκλο εργασιών κατά 108% και το EBITDA κατά 74%.

Για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα αυτά, πέρα από τα κεφαλαία που επενδύθηκαν, η παρουσία μας συνέβαλε αποφασιστικά στην βελτίωση και εμβάθυνση του τρόπου λειτουργίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης εταιρειών, έχοντας σημαντική συμβολή στις στρατηγικές αποφάσεις και ιδιαίτερα στις κινήσεις πετυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων».