Τη διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,13 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2017 αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Entersoft που έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου.

Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 15% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,1105 ευρώ ανά μετοχή.

Από τη 19/7/2018 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2017. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 20/7/2018 (record date).

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2017 θα ξεκινήσει την 25/7/2018 από την πληρώτρια τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here