Η ENGIE Hellas, με τη συμμέτοχη της στο project BIGG, αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στους βιώσιμους στόχους της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου.

Αξιοποιώντας το εργαλείο ενεργειακής διαχείρισης της IoT πλατφόρμας “ENGIE Connect”, συμβάλλει στο project BIGG προσφέροντας ενεργειακά στοιχεία από 19 συνολικά κτίρια στην Ελλάδα. Τα δεδομένα θα συμβάλλουν στη δημιουργία έξυπνων αλγόριθμων, με απώτερο σκοπό δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των εγκαταστάσεων.

Το project BIGG χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ηorizon 2020 και σε αυτό συμμετέχουν ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καινοτόμες πρακτικές 12 εταιρίες μέλη από 5 ευρωπαϊκές χώρες. Το project έχει διάρκεια 36 μήνες και στόχος του είναι να συμβάλλει στην υιοθέτηση των σχεδίων δράσης των μελών και την παροχή συνολικών λύσεων, μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών Big Data και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων σχετικών με τον κύκλο ζωής πάνω από 4.000 κτιρίων στην Ισπανία και στην Ελλάδα.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν το Open Source BIGG Data Reference Architecture 4 Buildings και το BIGG Standard Data Model 4 Buildings με σκοπό την πλήρη πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των κτιρίων και, παράλληλα, το cloud-based BIGG Data Analytics Toolbox μέσω του οποίου μπορεί να υποστηριχθεί μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών και νέων επιχειρησιακών μοντέλων. Τέλος, τα παραπάνω μπορούν να συμβάλλουν επίσης σε έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό σχεδιασμό πολιτικής σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία των κτιρίων και οι εν λόγω λύσεις θα εφαρμοστούν και θα δοκιμαστούν, αρχικά, σε τουλάχιστον 2 επιχειρησιακά σενάρια στην Ισπανία και την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το project BIGG μέσω του website: www.bigg-project.eu/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here