Του Κώστα Σιαμπράκου

Αν και βρισκόμαστε στην κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών, οπότε θα περιμέναμε στην τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου πρωταρχικό ρόλο στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων να διαδραματίσουν μόνον οι αποδόσεις, διαψευστήκαμε, καθώς ο σημαντικός για την εποχή όγκος εισροών δημιούργησε τις ικανές προϋποθέσεις για την επαναπροσέγγιση του Ενεργητικού προς την αξία των 14 δις €.  

Αναλυτικότερα, το Ενεργητικό σημείωσε θετική μεταβολή -0,22% και διαμορφώθηκε στα 13,924 δις €.

Καθώς το πρόσημο  της μέσης απόδοσης της αγοράς ήταν αρνητική κατά -0,39%, η αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 31,208 εκατ. € οφείλεται κατά το ήμισυ

α) στις εισροές αξίας 15,959 εκατ. € (ενίσχυση μεριδίων 0,10%) και

β) στις θετικές αποδόσεις κατηγοριών με υψηλό μερίδιο αγοράς έναντι του Ενεργητικού, δηλ. στα Μικτά Α/Κ και στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας.

Πράγματι, οι κατηγορίες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στους Ελληνικούς μετοχικούς τίτλους ήταν οι μόνες που έκαναν τη διαφορά στις αποδόσεις, αφομοιώνοντας τη μάχητου ΓΔ του ΧΑ για την ανακατάληψη των 1.300 μονάδων:

Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, με ποσοστιαία ενίσχυση καθαρών τιμών +2,45%, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,86% και Μικτά Α/Κ με 0,25%.

Αυτές οι τρεις κατηγορίες, μαζί με τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ (0,05%) ήταν οι μόνες από τις 18 που επέτυχαν κέρδη.

Από το σύνολο των υπολοίπων ξεχώρισαν σε μέση αρνητική απόδοση τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -2,52%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με -1,78%, τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -1,51% και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης, μαζί με τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή, με το ίδιο πρόσημο -1,49%.

Τα δεινάστις μέσες αποδόσεις των ομολογιακών κατηγοριών συνεχίστηκαν για ακόμη μία εβδομάδα, με πτωτικά μέσα πρόσημα που κυμάνθηκαν σε εύρος από -0,18% για τα Funds of Funds Ομολογιακά έως και -0,05% για τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή.

Αν και η τελική εβδομαδιαία αξία εισροών κρίνεται ως άκρως ικανοποιητική για την εποχή, η πραγματική εικόνα της συναλλακτικής κίνησης των περισσοτέρων κατηγοριών ήταν αναιμική και περιορισμένη σε μερικές χειλάδες €, καταδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι μεριδιούχοι βρίσκονται στις παραλίες”.

Ουσιαστικά τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με εισροές 15,941 εκατ. € και τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 3,340 εκατ. € ήταν οι δύο κατηγορίες που καθόρισαν τη συναλλακτική κίνηση της αγοράς. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι με εκροές 1,540 εκατ. € κινήθηκαν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, όπως και τα Funds of Funds Μικτά με 1,155 εκατ. €.

Η παραπάνω μειωμένη συναλλακτική αξία του επταημέρου που διανύσαμε εύλογα έριξετους μέσους όρους εισροών από την έναρξη του έτους: εβδομαδιαίος μέσος όρος εισροών στα 56,432 εκατ. € και μέσος ημερήσιος στα 8,062 εκατ. €. Παρόλα αυτά, εάν η επιστροφή των μεριδιούχων από τις διακοπές διατηρήσουν αυτούς τους υψηλούς μέσους όρους θετικής συναλλακτικής αξίας για το υπόλοιπο του έτους, τότε με σχετική ευκολία θα διασπαστεί το ρεκόρ εισροών του 2021 (2,465 δις €). Θα δούμε…

Από την έναρξη του έτους η ενίσχυση του Ενεργητικού διατηρείται στα ποσοστά του 27,95%. Ο ρυθμός μεριδίων κινείται αυξητικά κατά 8,69% και αντιστοιχεί σε υψηλό όγκο εισροών 1,886 δις € (ρυθμός εισροών προς αύξηση Ενεργητικού 62,02%).

Η φετινή αξία εισροών έχει μεταβάλλει σημαντικά τα μερίδια αγοράς έναντι του Ενεργητικού στην κατάταξη της πρώτης 5αδας: Μικτά Α/Κ με 21,92%, Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 16,93%, Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 15,62%, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 13,94% και Funds of Funds Μικτά με 11,53%.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ

Κατηγορία(ες)

 

 

 

Μεταβολή

Μεταβολή

Μέση

 

Αριθμός

Σύνολο

Σύνολο

Ενεργ/κου

Μεριδίων

Απόδοση

 

ΟΣΕΚΑ

Ενεργ/κου

Μεριδίων

14-08-23

14-08-23

14-08-23

 

 

22-08-23

22-08-23

22-08-23

22-08-23

22-08-23

Funds of Funds Μετοχικά

41

682.515.358

151.252.363

-1,36%

0,07%

-1,25%

Funds of Funds Μικτά

41

1.605.174.126

401.909.528

-0,61%

-0,12%

-0,67%

Funds of Funds Ομολογιακά

5

63.569.613

5.665.223

-0,40%

-0,22%

-0,18%

ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

12

581.596.137

120.557.855

0,63%

1,06%

0,05%

Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας

Μετοχικά ΑΚ Αμερικής

2

28.835.608

1.659.768

-1,72%

-0,23%

-1,51%

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών

22

186.364.317

27.755.954

-1,55%

0,13%

-1,78%

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών

2

3.027.887

870.885

-3,29%

0,00%

-2,52%

Μετοχικά ΑΚ Δείκτη

1

29.317.950

924.675

2,45%

0,00%

2,45%

Μετοχικά ΑΚ Διεθνή

7

25.872.553

3.358.720

-2,31%

-0,92%

-1,49%

Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας

44

1.941.615.056

483.620.372

1,81%

0,05%

1,86%

Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης

8

59.102.094

12.322.948

-1,62%

-0,14%

-1,49%

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

53

3.051.850.542

307.085.317

0,30%

0,01%

0,25%

Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή

69

2.175.368.550

292.932.498

0,62%

0,51%

-0,05%

Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας

50

2.357.654.296

341.505.196

-0,06%

0,06%

-0,14%

Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών

7

432.586.925

122.210.462

-0,08%

0,01%

-0,08%

Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών

Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης

4

72.692.267

20.352.364

-0,07%

-0,05%

-0,08%

Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης

Σύνθετα ΑΚ Absolute Return

4

229.016.307

167.227.922

-0,22%

-0,14%

-0,08%

Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου

16

397.694.123

40.898.760

-0,81%

-0,09%

-0,36%

ΣΥΝΟΛΑ

388

13.923.853.711

2.502.110.807

0,22%

0,10%

 

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος