Η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε μια νέα ειδική μελέτη για τους νέους κινδύνους που δημιουργεί στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών η κλιματική αλλαγή. Την μελέτη την παρουσίασε χθες στους επικεφαλής των τμημάτων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών (risk officers).

  • Tο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και για το Κλίμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι συγκεκριμένοι κλάδοι της βιομηχανίας και δραστηριότητες θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες, ότι κάποιες από τις γεωγραφικές περιφέρειες θα πληγούν και ότι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν.

Η μελέτη της ΤτΕ εξηγεί ότι, οι οικονομικές ζημίες κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης είναι αναπόφευκτες.

Μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια θα πρέπει οι τράπεζες να είναι σε θέση να παρέχουν εκτίμηση των ανοιγμάτων που υπόκεινται σε κλιματικούς κινδύνους.

Οι κίνδυνοι για τις τράπεζες αφορούν:

  1. Την κερδοφορία
  2. Τους πιστωτικούς κινδύνους. Χαμηλότερη κερδοφορία, υψηλός κίνδυνος χρεοκοπίας και  χαμηλότερη αποτίμηση των ενεχύρων
  3. Στους κινδύνους αγοράς
  4. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο ρευστότητα, αυτός αναλύεται σε ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται σε απόσυρση καταθέσεων και σε μείωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού υψηλής ποιότητας που είναι εύκολα ρευστοποιήσιμη
  5. Υπάρχουν και οι λειτουργικοί κίνδυνοι που συνδέονται με νομικά ζητήματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here