Την απόφαση ματαίωσης της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.” έλαβε το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεδρίασή του την Πέμπτη 12.10.2023.

Ο διαγωνισμός τελούσε υπό αναστολή από τις 19 Μαρτίου 2021 μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, όπως αναφερει το Ταμείο σε σχετική ανακοίνωση.

Το Ταμείο θα εξετάσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου και θα αξιολογήσει τις εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.