Σε εννιά βασικούς τομείς επικεντρώνονται οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για το 2020 με τους οποίος γίνεται ένα βήμα παραπάνω για την απελευθέρωση της αγοράς.

Υπενθυμίζεται πως το ενδιαφέρον είναι αυξημένο για την είσοδο νέων «παικτών» στις εμπορευματικές μεταφορές που δραστηριοποιούνται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η Rail Cargo Logistics εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Αρχής, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΡΑΣ εγκρίθηκαν οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι για το έτος 2020, ανά Διεύθυνση και Τμήμα.

Ειδικότερα:

-Ενίσχυση απελευθέρωσης της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς και της ισότιμης πρόσβασης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σε υποδομή και υπηρεσίες

-Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών ΕΚ 1371/2007

-Αποτελεσματική εφαρμογή του «τεχνικού πυλώνα» του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου, το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4632/2019 (Α’ 159)

-Βελτιστοποίηση διαδικασιών που αφορούν σε θέματα μηχανοδηγών

-Βελτιστοποίηση της υλοποίησης των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΡΑΣ

-Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΡΑΣ

-Τυποποίηση διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού

-Ανίχνευση ενίσχυσης οικονομικών πόρων της ΡΑΣ

-Εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου βασισμένο σε πραγματικούς κινδύνους (risk based audit)

Βάιος Κρόκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here