Την έγκριση του στρατηγικού της σχεδίου από το διοικητικό συμβούλιο, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, αναμένοντας να πετύχει κέρδη πέραν των €200 εκατ. το 2023 ενώ η τράπεζα θα αποταθεί στις εποπτικές αρχές για την έναρξη πληρωμής μερισμάτων από το 2023 και έπειτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κύριοι στρατηγικοί πυλώνες του Σχεδίου είναι: (α) Ανάπτυξη, (β) Ποιότητα Περιουσιακών Στοιχείων, (γ) Εξορθολογισμός Κόστους, και (δ) Βελτιστοποίηση Κεφαλαίων και Χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές προκλήσεις της Τράπεζας για καθιέρωσή της ως ηγετικό παίκτη στην εγχώρια αγορά.

Το Σχέδιο, το οποίο εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση, περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για:

-Ενδυνάμωση των πελατειακών σχέσεων για ενίσχυση εμπιστοσύνης και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

-Εστίαση σε Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance), συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της πράσινης ανάπτυξης.

-Εξορθολογισμός δραστηριοτήτων για διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης πόρων.

-Δημιουργία βιώσιμης τράπεζας μέσω της απομόχλευσης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων («ΜΕΧ») και βελτιστοποίησης κόστους.

-Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού μέσω ενίσχυσης της κουλτούρας εργαζομένων.

Μετά την έγκριση του Σχεδίου, η Τράπεζα θα επιδιώξει να πετύχει μεσοπρόθεσμους στόχους για ΜΕΔ 3%, δείκτη εξόδων προς έσοδα 50% και νέα δάνεια €1,2 δισ. ανά έτος.

Θετική επίδραση επιτοκίων

Σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεων σχετικά με τη θετική επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοσή της από τα αυξανόμενα επιτόκια, η Τράπεζα σημειώνει ότι το εξελισσόμενο περιβάλλον επιτοκίων θα συνεχίσει να στηρίζει την απόδοσή της στα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, η Τράπεζα αναμένει ότι το κέρδος πριν τη φορολογία για το 2023 θα είναι υψηλότερο από €200 εκατ., κυρίως λόγω των αναμενόμενων αλλαγών στα επιτόκια και της βελτιωμένης δομής κόστους μετά το επιτυχημένο Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναμενομένη χρηματοοικονομική απόδοση της Τράπεζα σύμφωνα με το Σχέδιο και μετά την ολοκλήρωση του Έργου Starlight, που αναμένεται στις αρχές του 2023, η Τράπεζα θα αποταθεί στις εποπτικές αρχές για την έναρξη πληρωμής μερισμάτων από το 2023 και μετά, η οποία υπόκειται στις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

Σχολιάζοντας την έγκριση του Σχεδίου, o Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, δήλωσε: «Οι αναθεωρημένοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι αποδεικνύουν ότι ο μετασχηματισμός της Τράπεζας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αντιμετωπίζουμε τις διαρθρωτικές προκλήσεις της Τράπεζας και αναδεικνύουμε τις δυνατότητες εντός του οργανισμού, για τη δημιουργία μιας τράπεζας για το μέλλον που θα δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ