Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 22α Ιουνίου 2021, μεταξύ άλλων θεμάτων, εξέλεξε την κα Ιωάννα Δρέττα και την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου ως νέα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του.

Η θητεία των νέων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του την ίδια ημεροχρονολογία, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και

7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του N. 3016 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 17.07.2021, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας https://ellaktor.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here