Με τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ να ξεπερνάει τα 134 δισ. ευρώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ε.Ε. ζητάει από τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να βελτιώσουν τις διαδικασίες προκειμένου το «κενό» του ΦΠΑ να περιορισθεί.

Στην Ελλάδα η φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ ανέρχεται στα 5,35 δισ. ευρώ, όσο είναι περίπου τα έσοδα δύο ετών από τον ΕΝΦΙΑ.

Δηλαδή ετησίως χάνεται το 25,8% των εσόδων από τον ΦΠΑ που δυνητικά θα μπορούσαν να εισπραχθούν.

Το ποσοστό αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ε.Ε. μετά τη Ρουμανία, και κοντά στη χώρα μας είναι η Μάλτα και η Ιταλία.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ε.Ε., συνιστάται στις φορολογικές διοικήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε τομείς όπως η ανάλυση κινδύνου, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, πρέπει να αναβαθμιστούν τα συστήματα πληροφορικής και να αυξηθεί το προσωπικό που ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες.

Συνολικά από το 2000 μέχρι και το 2019 η χώρα μας έχει χάσει περισσότερα από 120 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ.

Το ποσό αυτό όχι μόνο θα μπορούσε να διευκολύνει τις πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι θα οδηγούσε στη μείωση αρκετών φόρων που σηκώνει σήμερα η μισθωτή εργασία, κυρίως η μεσαία τάξη, αλλά θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά και το δημόσιο χρέος.