Η εταιρεία REDS ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Ιουνίου 2024 (1022), ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, από τις 21.06.2024.

Κατόπιν τούτου, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της REDS AE στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 17η Ιουνίου 2024.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ θα συνεχίσει τις αγορές μετοχών της REDS AE στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και την 17.06.2024 (καταληκτική ημερομηνία).