Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή με αντικείμενο την αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη διάθεση τους σε στελέχη και εργαζόμενους στην εταιρεία μέσω προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη διάθεση τους σε στελέχη και εργαζόμενους στην εταιρεία μέσω προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών

2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here