Λύσεις για τον εκσυγχρονισμό που αφορούν τα συστήματα πληροφορικής, ανάπτυξης εξατομικευμένου λογισμικού και άλλων τεχνικών θεμάτων παρέχει η Uni Systems του ομίλου Infoquest για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

Η Uni Systems ηγείται της κοινοπραξίας που αποτελείται από την ίδια και την Sword Technologies SA (Sword Group), αναλαμβάνοντας το Lot No 1 του έργου, το οποίο έχει διάρκεια 4 χρόνια ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 10 εκατ. ευρώ.

Το έργο Ανάπτυξης Εφαρμογών, Συντήρησης και Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης (AMS I) είναι μέρος σύμβασης-πλαισίου που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

«Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλά την ανάγκη για αυξανόμενη ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλεια των καταναλωτών και η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρώπη αποτελεί κρίσιμο θέμα με υψηλό αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειές μας είναι εστιασμένες στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για την ΕΑΑΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη μας τόσο τις ανάγκες του οργανισμού, όσο και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων.», σημειώνει σε δηλώσεις του ο κ. Γιάννης Λουμάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

*Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας που αποτελείται από τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και περιλαμβάνει επίσης τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η στήριξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της διαφάνειας των αγορών και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων καθώς και η προστασία των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων.

Βάιος Κρόκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here