Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Ltd ανακοινώνει τον διορισμό του  κ. Μιχάλη Κολακίδη, ενός διακεκριμένου στελέχους με μακρά διαδρομή στον επιχειρηματικό και τραπεζικό στίβο, στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επιλογή του κ. Κολακίδη, ο οποίος έχει υπηρετήσει κατά το παρελθόν με επιτυχία σε ηγετικές θέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων, σηματοδοτεί τη δέσμευση του Μετόχου και του Δ.Σ. της Τράπεζας στην υλοποίηση του αναπτυξιακού Επιχειρηματικού Πλάνου και την ενδυνάμωση της παρουσίας της στην κυπριακή τραπεζική αγορά, μέσα από την επιτάχυνση του Ψηφιακού της Μετασχηματισμού και την περαιτέρω αύξηση του αποτυπώματός της στον επιχειρηματικό τομέα.

Ο κ. Κολακίδης είναι πτυχιούχος Οικονομικών από το London School of Economics και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το London Business School. Την περίοδο 1979 – 1993, εργάσθηκε στη Citibank Ελλάδος και διετέλεσε επικεφαλής των τμημάτων Local Corporate Banking και Corporate Finance.

Tο 1993 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Υποδιοικητής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενώ υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΕΤΕΒΑ και μέλος Δ.Σ. άλλων θυγατρικών της Ε.Τ.Ε. Την περίοδο 1994 – 2000, εργάσθηκε στον Όμιλο Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ως Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ομίλου. Τον Νοέμβριο του 2000, εντάχθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε την ευθύνη των Τομέων International Banking και Wholesale Banking, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και την εποπτεία θυγατρικών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Νοέμβριο του 2007 εντάχθηκε στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Eurobank EFG ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέλαβε την ευθύνη του Risk Management του Ομίλου. Από το 2014 εκτελεί τα καθήκοντα του Group CFO του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ταυτόχρονα με αυτά του Managing Director της εταιρίας Titan Cement International S.A.

Ο κ. Μιχάλης Κολακίδης, για τον διορισμό του οποίου έχει ληφθεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναλαμβάνει από 3 Νοεμβρίου, τα καθήκοντά του, διαδεχόμενος τον κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος αποχωρεί λόγω της συμπλήρωσης της μέγιστης επιτρεπόμενης θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διεύθυνση της Τράπεζας καλωσορίζουν τον κ. Κολακίδη στον Όμιλο της Alpha Bank και του εύχονται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ παράλληλα, ευχαριστούν τον κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη για τη μέχρι σήμερα συνεισφορά του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here