Με γνωστό το εκλογικό αποτέλεσμα, και ολοκληρωμένη την 6μηνη περίοδο δεσμευτικής διακράτησης στο οικονομικό επιτελείο θα πάρουν “μολύβι-χαρτί” και “υπολογιστή” για να δουν πότε θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί η απο-επένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική
(διαθέτει το 18,39%) και πότε να προχωρούσε ένα επόμενο-δεύτερο- placement της HelleniQ Enegy.

Δεδομένο το ενδιαφέρον- και θερμό μάλιστα από ισχυρά ξένα και εγχώρια κεφάλαια- για αμφότερες τις περιπτώσεις.

Στα 8,264 ευρώ η μετοχή, στα 7,559 δισ η αποτίμηση της Εθνικής.

Στα 1,390 δισ η συνολική αξία της θέσης του Ταμείου.

Μέσα Νοεμβρίου 2023, διατέθηκε το 20%+2% στην τιμή των 5,3 ευρώ/μετοχή.
Πρακτικά, στην (θεωρητική ) περίπτωση που προχωρούσε άμεσα (τέλος Ιουνίου-αρχές Ιουλίου) η διάθεση είτε του όλου είτε μέρους της συμμετοχής του Ταμείου το (δυνητικό) έσοδο θα ήταν τουλάχιστον 35% μεγαλύτερο.

Στα 8,465 ευρώ η μετοχή, στα 2,587 δισ η αποτίμηση του ομίλου HelleniQ Energy, στο 40,4% η συμμετοχή του ΡΟ&ΙΗ (Λάτσης) στο 31,2% του ΤΑΙΠΕΔ.

Αναλογικά με 1,04 δισ η αξία συμμετοχής της πλευράς Λάτση, με 802 εκατ Του Ταμείου.

Στα 7 ευρώ η τιμή διάθεσης του 11% (αρχές Δεκεμβρίου) προφανώς σε αυτό το κόστος υπολογίζεται η θέση που έχει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.