Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η εξαγορά του επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Τσακάλωφ 13 στο Κολωνάκι από την Intercontinental International. Οι επιπτώσεις της πανδημίας έφεραν επαναπροσδιορισμό των σχεδίων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση:

«Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, σε συνέχεια της από 14.11.2019 ανακοίνωσής της σχετικά με επιτυχή πλειοδοσία της σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώθηκε από την Πειραιώς Real Estate A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., για την απόκτηση αυτοτελούς επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Τσακάλωφ, αρ. 13 στην Αθήνα, ενημερώνει τους Μετόχους της και το επενδυτικό κοινό, ότι ενόψει  του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στην οικονομία, εξαιτίας της πανδημίας του SARS COVID-19 και μετά από σχετικές συζητήσεις με την προκηρύξασα το διαγωνισμό, δεν θα προχωρήσει τελικώς σε διαδικασία κατάρτισης συμβολαίου για την απόκτηση του παραπάνω ακινήτου».

Αύξηση των εσόδων από μισθώματα και κεφαλαιοποίηση κερδών το 2019

Το 2019 πάντως η εταιρεία αποκόμισε κέρδος από την πώληση τριών από τα ακίνητα που διέθετε στο χαρτοφυλάκιο της, εκμεταλλευόμενη τις ανοδικές τιμές στην αγορά το προηγούμενο διάστημα.

Περαιτέρω, παρουσίασε αύξηση των εσόδων από μισθώματα κατά 4,32%. Ενώ πραγματοποίησε κέρδη ύψους € 0,55 εκ. (18,8% σε σχέση με την λογιστική αξία και 38,4% σε σχέση με την τιμή αγοράς) από την πώληση τριών ακινήτων.

Ειδικότερα, στο τέλη του 2019 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα – κυρίως καταστήματα και γραφεία -επιφάνειας 43.716τμ, έναντι 36 ακινήτων 45.088τμ την 31.12.2018, μετά από τις πωλήσεις των τριών προαναφερόμενων ακινήτων και της αγοράς ενός. Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση, σε σχέση με την περυσινή, ήταν η ακόλουθη:

  1. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 8,32 εκ. έναντι € 7,97 εκ. (αύξηση 4,32%), βάσει των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και από την αγορά ενός ακινήτου.
  2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε € 0,66 εκ. έναντι € 3,71 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (η διαφορά οφείλεται κυρίως στην πραγματοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών αναπροσαρμογών στην εύλογη αξία των ακινήτων που αγοράστηκαν το 2018).
  3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε € 7,70 εκ. έναντι € 10,11 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως από τις αυξημένες αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των ακινήτων που αγοράστηκαν το 2018.
  4. Για τους ίδιους λόγους, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,34 εκ. έναντι € 9,77 εκ της προηγούμενης χρονιάς.
  5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 6,90 εκ. έναντι € 9,04 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
  6. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε € 0,44 εκ. έναντι € 0,74 εκ. λόγω της κατάργησης του κατώτατου συντελεστή (0,75%) του φόρου επενδύσεων.

Βασικοί Δείκτες

-Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 29,57% (2018: 29,53%)

-Προσαρμοσμένο EBITDA: € 7,15 εκ. (2018: € 6,51 εκ.)

-Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): € 6,71 εκ. (2018: € 5,58 εκ.)

-Γενική Ρευστότητα: 3,76 (2018: 2,18)

-Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): € 7,27 (2018: € 6,97)

-Κέρδη ανά μετοχή (EPS): € 0,66 (2018: € 0,86)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here