Οριακή υποχώρηση, η οποία ποσοστιαία μεταφράζεται σε μείωση κατά 0,1% το 2018 και κατά 0,2% το 2019, αναμένεται να καταγράψει η βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του European IT Observatory (EITO), τα οποία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία της αγοράς κατά το τρέχον έτος θα κινηθεί στα επίπεδα των €5,518 δις, ενώ το 2019 θα διαμορφωθεί σε περίπου €5,504 δις. Αντίθετα με το σύνολο του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα κινηθεί ο τομέας Πληροφορικής, που το 2018 αναμένεται να βελτιώσει τις επιδόσεις του κατά 1,5%, ενώ το επόμενο έτος θα επιστρέψει σε ελαφρά πτωτική πορεία κατά 0,3%, με την αξία της αγοράς να κινείται στο €1,768 δις φέτος και €1,764 δις το 2019. Η εικόνα του τομέα Τηλεπικοινωνιών, από την άλλη, θα είναι αρνητική και τα δύο έτη, υποχωρώντας κατά 0,8% το 2018 και κατά 0,2% το 2019, επιδόσεις που θα φέρουν την αξία της αγοράς στα επίπεδα των €3,750 δις φέτος και €3,741 δις την επόμενη οικονομική χρήση.

Η βιομηχανία Πληροφορικής στην Ελλάδα, παρά την πολιτική και οικονομική αστάθεια των τελευταίων ετών, δείχνει να κινείται -και αυτή- σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού

Η ελληνική αγορά ΤΠΕ, με εξαίρεση το 2014, οπότε πέτυχε θετικές επιδόσεις και το 2017, οπότε παρέμεινε σταθερή, βρίσκεται σε συνεχή καθοδική πορεία από το 2007. Ωστόσο, η αναμενόμενη επίδοση τόσο του τρέχοντος έτους, όσο και του επόμενου, είναι σαφώς καλύτερη των προηγούμενων πτωτικών ετών, καθώς, για παράδειγμα, το 2016 η μείωση ήταν της τάξης του 2,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Συνεπώς, η αναμενόμενη για φέτος, οριακή μόνο, επιβράδυνση του κλάδου ερμηνεύεται ως τάση σταθεροποίησης της συνολικής αγοράς ΤΠΕ, η οποία θα έχει τη διετία 2018 – 2019 και αρκετά φωτεινά σημεία.

Πληροφορική

Από τους επιμέρους τομείς της εγχώριας αγοράς Πληροφορικής, οι τομείς Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού αναμένεται να κινηθούν ανοδικά τόσο το 2018, όσο και κατά το επόμενο έτος, ενώ αντίθετη πορεία θα ακολουθήσει ο τομέας Εξοπλισμού (παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη στον χώρο των servers).

Η βιομηχανία Πληροφορικής στην Ελλάδα, παρά την πολιτική και οικονομική αστάθεια των τελευταίων ετών, δείχνει να κινείται -και αυτή- σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος με τη σειρά του ενεργοποιεί επενδύσεις σε Τεχνολογικές Υποδομές, Υπηρεσίες Πληροφορικής και Λογισμικό.

Το επίπεδο των δαπανών και της ανάπτυξης στην ελληνική αγορά Πληροφορικής αξιολογείται ως πολύ χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την εμπέδωση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην ελληνική οικονομία, γεγονός που δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για τόνωση των σχετικών επενδύσεων στο προσεχές μέλλον.

Εξοπλισμός πληροφορικής

Σημαντικά μειωμένη θα είναι τόσο κατά το τρέχον έτος, αλλά και κατά το 2019, η ελληνική αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής, η οποία αναμένεται να υποχωρήσει κατά 4,1% το 2018, για να μειωθεί περαιτέρω κατά 9,1% το 2019, με την αξία της να κινείται στα επίπεδα των €479 εκατ. και €434 εκατ. αντίστοιχα.

Η πτώση κατά το τρέχον έτος συνδέεται -σε μεγάλο βαθμό- με την πολύ καλή επίδοση στον κλάδο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το περασμένο έτος, οπότε το πρόσημο ήταν έντονα θετικό. Αντίθετα, για το 2018 οι δαπάνες στον εν λόγω τομέα θα υποχωρήσουν κατά 4,8%, με αποτέλεσμα η αξία της αγοράς να κατέλθει στα €224 εκατ. Για δε το 2019, η πτώση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και θα κινηθεί ποσοστιαία στο 15,7%, με την αξία της αγοράς στα €189 εκατ.

Οι επιμέρους κατηγορίες του τομέα (Φορητοί και Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση) θα καταγράψουν τόσο φέτος, όσο και το επόμενο έτος, χωρίς καμία εξαίρεση, αρνητικά πρόσημα. Ανοδική θα είναι, ωστόσο, η πορεία της αγοράς Tablets στην Ελλάδα, όπου αναμένονται θετικοί ρυθμοί 0,8% το 2018 και 3,5% το 2019.

Στο μεταξύ, έντονα θετική θα είναι και η εικόνα της κατηγορίας Servers, όπου αναμένεται για φέτος ισχυρότατη άνοδος 17,4%, με το πρόσημο να γίνεται αρνητικό, το 2019, κατά 3,7%, γεγονός που διαμορφώνει την αξία της αγοράς στα €54 εκατ. και €52 εκατ. αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στην αγορά Συστημάτων Αποθήκευσης, η εικόνα αναμένεται να είναι αρνητική και το 2018 και το 2019, με ποσοστά πτώσης 4,5% και 3,2% και την αξία της αγοράς στα €24 εκατ. και €23 εκατ. αντίστοιχα.

Τέλος, αρνητική θα είναι η πορεία της ελληνικής αγοράς Multifunction Printers (MFP), η οποία συνέχισε να επιβραδύνεται και το 2017. Οι μεγάλοι εκτυπωτές λέιζερ -που είναι ικανοί να χειριστούν τις απαιτήσεις πολλών χρηστών- αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, ενώ οι inkjets το μεγαλύτερο μέρος των αποστολών σε τεμάχια. Οι δαπάνες για τα πολυμηχανήματα στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθούν κατά 16,1% το 2018, ενώ για το 2019 η πτώση θα είναι της τάξης του 9,2%.

Υπηρεσίες πληροφορικής

Θετική πορεία αναμένεται να εμφανίσει το τρέχον έτος, αλλά και στη διάρκεια του επόμενου, η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής, καθώς οργανισμοί και επιχειρήσεις εφαρμόζουν ψηφιακές τεχνολογίες, που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας και των εσόδων.

Ως εκ τούτου χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες, να αλλάξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων.

Η αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής θα ενισχυθεί 3,6% το 2018, ενώ για το επόμενο έτος η άνοδος θα είναι της τάξης του 3,3%. Η δε αξία της αγοράς θα ανέλθει σε €1,004 δις το 2018, ενώ ένα χρόνο αργότερα θα κινηθεί στα επίπεδα €1,037 δις.

Συνολικά, όλες οι κατηγορίες του τομέα (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & Business Process Outsourcing), χωρίς καμία εξαίρεση, θα έχουν και τα δύο χρόνια θετική επίδοση, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που είχε σημειωθεί και το 2017 επίσης σε όλους τους υπο-τομείς. Η αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα αυξήθηκε 2,5% το 2017, φθάνοντας σε €969 εκατ.

Οι μεγαλύτεροι χρήστες Υπηρεσιών Πληροφορικής είναι οι τομείς των Χρηματοοικονομικών, των Τηλεπικοινωνιών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Κυβέρνησης και των Προσωπικών Καταναλωτικών Υπηρεσιών.

Αυτοί οι τομείς θα οδηγήσουν τις δαπάνες στην αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής και κατά τα επόμενα δύο χρόνια, αν και οι χρήστες θα παραμείνουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις επενδύσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε λύσεις που προσφέρουν λειτουργική αποδοτικότητα, εξοικονόμηση κόστους και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Λογισμικό

Μετά από χρόνια αρνητικών προοπτικών και υποβαθμισμένων επιδόσεων λόγω της μακροοικονομικής κατάστασης της χώρας, η συνολική αξία της αγοράς λογισμικού αυξήθηκε 4,2% το 2017. Η αγορά Λογισμικού στην Ελλάδα ακολουθεί πλέον θετική πορεία.

Ανοδική πορεία θα σημειώσει η εγχώρια αγορά Λογισμικού, καταγράφοντας άνοδο 4,8% το 2018 και 2,9% το 2019, με την αξία αγοράς στα €285 εκατ. και €293 εκατ., αντίστοιχα. Οι δαπάνες Λογισμικού επικεντρώνονταν, κυρίως, στις Εφαρμογές και την Ανάπτυξη Εφαρμογών, τους τομείς δηλαδή που οδηγούν τις επιχειρήσεις στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία.

Για το 2018, ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης 4,8% για την ελληνική αγορά Λογισμικού βασίζεται, κυρίως, στις καλύτερες επιδόσεις του τομέα Εφαρμογών (Applications), οι οποίες θα καταγράψουν αύξηση 6,9%, επηρεάζοντας θετικά το σύνολο της αγοράς. Η κατηγορία Applications Development & Delivery (AD&D) αναμένεται να σημειώσει άνοδο περίπου 3,2% το 2018, ενώ η κατηγορία System Infrastructure Software (SIS) αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 3%.

Η προβλεπόμενη βελτίωση στην αγορά Λογισμικού βρίσκεται σε συνάρτηση με τη συνολική βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στη χώρα και τη σχετική χαλάρωση του περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι επενδύσεις καθοδηγούνται από την επιθυμία να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα.

Τηλεπικοινωνίες

Παρόμοια εικόνα με αυτή των προηγούμενων ετών θα ακολουθήσει την περίοδο 2018 – 2019 η ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, με την αξία της αγοράς να παραμένει υπό πίεση και να διατηρούνται οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης.

Η αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών θα υποχωρήσει κατά 2,1% το 2018, για να κινηθεί οριακά θετικά 0,1% έναν χρόνο αργότερα, με την αξία της να διαμορφώνεται σε €553 εκατ. το 2018 και €554 εκατ. το επόμενο έτος. Την εγχώρια αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών τροφοδοτούν οι επενδύσεις των παρόχων για την αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων 4G, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως και οι επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών.

Η αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας το 2018 αναμένεται να “κλείσει” με πτώση 4,7% και την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα €330 εκατ. Το 2019 η πτώση αναμένεται να περιοριστεί κατά 0,6% και την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται στα €328 εκατ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία η αγορά “Έξυπνων” Κινητών Τηλεφώνων -smartphones- θα δει την αξία της να μειώνεται κατά 0,7% το 2018, ενώ αναμένεται να κινηθεί εκ νέου πτωτικά κατά 2% το επόμενο έτος. Να σημειωθεί ότι αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των κινητών τηλεφώνων) αυξήθηκε κατά 6,9% το 2017, χάρη στην υψηλή ανάπτυξη στον τομέα του εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Τα επόμενα δύο χρόνια, οι εταιρείες τηλεπικοινωνίες θα συνεχίσουν τις επενδύσεις τους σε δίκτυα LTE, προκειμένου να παρέχουν αυξημένη χωρητικότητα για τη χρήση δεδομένων σε τουριστικές περιοχές και αστικά κέντρα. Οι επενδύσεις θα ανακάμψουν, γεγονός που θα οδηγήσει την κατηγορία Mobile Infrastructure σε άνοδο 1,8% το 2018 και 0,8% το 2019. Στο μεταξύ, όλα τα τμήματα της αγοράς εξοπλισμού για επιχειρήσεις θα αυξηθούν με μέτριο ρυθμό.

Συσκευές

Η αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήταν πτωτική το 2017, με το συνολικό αριθμό των κινητών τηλεφώνων, που διατέθηκαν το 2017, να ανέρχεται σε 1,8 εκατ. συσκευές, μειωμένος κατά 9,4% από το προηγούμενο έτος. Αυτό αποδίδεται, κυρίως, στην πτώση κατά 12,9% στις πωλήσεις smartphones (συμπεριλαμβανομένων των phablets), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. συσκευές και αντιπροσώπευαν το 70,8% των συνολικών αποστολών. Το 2018, η αγορά αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, καθώς οι αποστολές προβλέπεται να κατέλθουν σε 1,6 εκατ. συσκευές, μειωμένες κατά 9,5% σε ετήσια βάση, ενώ θα περιοριστεί – εκ νέου – κατά 5,1% το 2019. Οι αποστολές smartphones (συμπεριλαμβανομένων των phablets) θα μειωθούν κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε 1,2 εκατ. συσκευές.

Συνολικά, η υιοθέτηση συσκευών υψηλής τεχνολογίας θα είναι περιορισμένη, όπως και η ζήτηση για πιο ισχυρές ή ταχύτερες συσκευές. Οι συσκευές με δυνατότητα LTE/ 4G είναι λιγότερο δημοφιλείς στην Ελλάδα απ’ ότι σε λιγότερο ευαίσθητες στις τιμές χώρες. Το 2018, το 72,6% των συνολικών συσκευών, που θα διατεθούν στην Ελλάδα αναμένεται να υποστηρίζουν 4G. Τα νέα 5G κινητά τηλέφωνα, που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν στα τέλη του 2019, αναμένεται να έχουν πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στη συνολική αγορά λόγω των υψηλών τιμών.

Υπηρεσίες τηλεφωνίας

Οριακά αρνητική εικόνα αναμένεται να εμφανίσει, το 2018, η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, η οποία και το 2017 βρέθηκε σε πτωτική τροχιά. Η αξία της αγοράς θα περιοριστεί 0,6% το 2018 και θα κατέλθει στα €3,197 δις, ενώ το 2017 μειώθηκε οριακά κατά 0,1%. Για το 2019, η πτώση θα συνεχιστεί και θα είναι της τάξης του 0,3%. Οι Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας θα παρουσιάσουν μείωση το 2018, όπως συνέβη και το 2017, με την αξία της αγοράς να υποχωρεί 7,7% φέτος, ενώ το περασμένο έτος μειώθηκε κατά 7,9%. Η αξία της αγοράς το 2018 αναμένεται να είναι €881 εκατ. (από € 954 εκατ. το 2017), ενώ το 2019 αναμένεται να διαμορφωθεί στα €814 εκατ.

Στις Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας το πρόσημο θα είναι αρνητικό το 2018, καθώς η αξία της αγοράς θα υποχωρήσει κατά 1,2%, για να μειωθεί περαιτέρω κατά 1,6% το 2019, στα €919 εκατ. φέτος και €905 εκατ. το 2019.

Αντίθετα, θετικό ρυθμό θα διατηρήσει, το 2018, η αγορά Υπηρεσιών Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας, η οποία και το 2017 κατάφερε να ενισχύσει τη δυναμική της. Η αξία της αγοράς θα διευρυνθεί 8% το 2018 και θα ενισχυθεί 8,7% το 2019, με την αξία της αγοράς να ανέρχεται στα €650 εκατ. το τρέχον έτος και στα €706 εκατ. την επόμενη χρονιά.

Καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών επιστρέφει, η ζήτηση για τις Υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας και για τα Smartphones οδηγούν την αύξηση των Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται από €1,473 δις το 2016, σε €1,532 δις το 2017, στο €1,569 δις το 2018 και στο €1,611 δις το 2019. Οι δαπάνες για Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας θα αντιπροσωπεύουν το 49,1% των συνολικών δαπανών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες το 2018 και θα αυξηθούν στο 50,5% το 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here