Σταθερότητα και τάσεις οριακής μείωσης παρουσιάζει η ελληνική αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η οποία το 2018 ήταν σχεδόν σταθερή με οριακή μόνο μείωση, ενώ και το 2019 αναμένεται να καταγράψει οριακή υποχώρηση.

Αυτό τουλάχιστον από τα στοιχεία της τελευταίας μελέτης του European Information Technology Observatory (EITO), τα οποία δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ, η αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα περιορίστηκε κατά μόλις 0,1% το 2018, με την αξία αγοράς να διαμορφώνεται σε 5,515 δισ. ευρώ, ενώ το 2019 θα μειωθεί -και πάλι οριακά- κατά 0,4% για να βρεθεί στα επίπεδα των 5,493 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στους δύο επιμέρους πυλώνες του κλάδου διαφέρει, με την πληροφορική να ενισχύεται 2,5% το 2018 και να εμφανίζει οριακή άνοδο 0,9% το τρέχον έτος. Σε απόλυτα μεγέθη, η αξία αγοράς της εγχώριας βιομηχανίας πληροφορικής διαμορφώθηκε σε 1,778 δισ. ευρώ το 2018, ενώ για φέτος η πρόβλεψη είναι για 1,761 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη χρήση του 2018 η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, η οποία υποχώρησε πέρσι κατά 1,3% και κινήθηκε στα επίπεδα των 3,737 δισ. ευρώ, ενώ και το 2019 η τελική γραμμή θα είναι αρνητική κατά 0,1% με αξία αγοράς 3,732 δισ. ευρώ.

Η εικόνα της αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα παρουσιάζει αυτήν την εικόνα της στασιμότητας από το 2007, με εξαίρεση το 2014, οπότε πέτυχε θετικές επιδόσεις και το 2017, οπότε παρέμεινε σταθερή. Η επίδοση του 2019, συνιστούν βελτίωση έναντι των προηγούμενων πτωτικών ετών, καθώς, για παράδειγμα, το 2016 η μείωση ήταν της τάξης του 2,8%.

Πληροφορική

Τον παγκόσμιο κανόνα, που θέλει την αγορά υπηρεσιών πληροφορικής και λογισμικού να ακολουθούν ανοδική πορεία, αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική αγορά πληροφορικής το τρέχον έτος, τάση που επιβεβαιώθηκε και κατά το 2018.

Στον αντίποδα, αντίθετη θα είναι η διαδρομή του τομέα εξοπλισμού πληροφορικής, που βρέθηκε το 2018 και θα παραμείνει και το 2019 σε αρνητική τροχιά, παρά τις καλές επιδόσεις της κατηγορίας των servers.

Η αγορά εξοπλισμού πληροφορικής κατέγραψε μικρή μείωση της τάξης του 1,1% κατέγραψε το 2018, ενώ για το 2019 προβλέπεται νέα, σημαντική αυτή τη φορά πτώση, κατά 11,9%. Η αξία της κατηγορίας διαμορφώθηκε το περασμένο έτος σε 492 εκατ. ευρώ ενώ για το 2019 θα περιοριστεί περαιτέρω στα 434 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις του εξοπλισμού πληροφορικής συνδέονται -σε μεγάλο βαθμό- με την υποτονική επίδοση των πωλήσεων προσωπικών υπολογιστών. Το 2018, η αξία της αγοράς προσωπικών υπολογιστών κινήθηκε οριακά με θετικό πρόσημο 0,6%, ενώ για το 2019 αναμένεται ισχυρή πτώση κατά 17,9%. Η αγορά διαμορφώθηκε σε 233 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ το τρέχον έτος θα κινηθεί στα επίπεδα των 192 εκατ. ευρώ.

Μικτή είναι και η εικόνα της αγοράς tablets στην Ελλάδα, η οποία το 2018 πέτυχε αύξηση κατά 2,1%, ενώ το πρόσημο θα γίνει και πάλι αρνητικό κατά 8,7% το 2019.

Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, στην ελληνική αγορά διατέθηκε το 2018 μικρότερος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά 1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ κατά το τρέχον έτος το πρόσημο θα είναι έντονα αρνητικό κατά 23%. Σε απόλυτα μεγέθη, στην Ελλάδα πωλήθηκαν το περασμένο έτος 412.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέγεθος που θα περιοριστεί στις 317.000 τεμάχια το 2019.

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες της αγοράς εξοπλισμού πληροφορικής, άλλες βρέθηκαν σε θετικό έδαφος το 2018 και θα παραμείνουν και το 2019, ενώ κάποιες ακολούθησαν -και θα ακολουθήσουν- αντίθετη πορεία.

Στην κατηγορία των servers η εικόνα ήταν θετική το 2018, καθώς σημειώθηκε ισχυρή άνοδος κατά 21,6%, με την αξία αγοράς να φτάνει τα 56 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το 2019 αναμένεται πτώση των πωλήσεων κατά 8,4% με την αξία αγοράς της κατηγορίας να μειώνεται στα 52 εκατ. ευρώ.

Στις πωλήσεις συστημάτων αποθήκευσης το πρόσημο ήταν θετικό κατά 2,6% το 2018 και θα διατηρηθεί θετικό 5,4% το 2019, με αξία αγοράς 26 εκατ. ευρώ και 27 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος, στην ελληνική αγορά Multifunction Printers (MFP) η επιβράδυνση υπερίσχυσε το 2019, με την αξία των πωλήσεων να μειώνεται κατά 16,7%, με την πρόβλεψη για το τρέχον έτος να κάνει λόγο για νέα πτώση κατά 6,6%.

Η κατηγορία των υπηρεσιών πληροφορικής παρουσίασε σημαντική ενίσχυση καθώς οι ελληνικές εταιρείες ασχολούνται με το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Το 2018 η ελληνική αγορά υπηρεσιών πληροφορικής ενισχύθηκε 3,6% το 2018, ενώ για το 2019 η άνοδος θα είναι της τάξης του 3,3%. Σε απόλυτα μεγέθη αυτό μεταφράζεται σε αξία 1,004 δισ. ευρώ το 2018 και €1,037 δισ. ευρώ το τρέχον έτος.

Το θετικό κλίμα αφορά όλες τις επιμέρους κατηγορίες του τομέα (Projects, Outsourcing, Support & Deploy, Business Consulting & Business Process Outsourcing), οι οποίες, χωρίς καμία εξαίρεση, κινήθηκαν ανοδικά το 2018 και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και το 2019.

Ανοδικά κινήθηκε και η αγορά λογισμικού που διευρύνθηκε κατά 5,2% το 2018, ενώ για το 2019 θα επεκταθεί εκ νέου 3,1%, με την αξία αγοράς να διαμορφώνεται σε 282 εκατ. ευρώ πέρσι και στα 293 εκατ. ευρώ το τρέχον έτος.

Η πιο δυναμική κατηγορία της εγχώριας αγοράς Λογισμικού ήταν το 2018 και θα παραμείνει το 2019, οι εφαρμογές (Applications), με αύξηση 7,5% το 2018 και 5,3% το 2019. Η κατηγορία Applications Development & Delivery (AD&D) κατέγραψε άνοδο 3,1% και θα διευρυνθεί κατά 1,7% το 2019, ενώ η κατηγορία System Infrastructure Software (SIS) “έτρεξε” με 3,4% το περασμένο έτος και θα κερδίσει 0,8% την τρέχουσα χρήση.

Τηλεπικοινωνίες

Πορεία ανάλογη με αυτήν των τελευταίων ετών θα ακολουθήσει και το 2019 η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, η οποία θα περιοριστεί ελαφρά φέτος, όπως είχε συμβεί και το 2018. Η αγορά τηλεπικοινωνιών αναμένεται το 2019, να μειωθεί οριακά κατά 0,1%, με την αξία αγοράς να εκτιμάται στα 3,732 δισ. ευρώ.

Το 2018 ήταν μια κακή χρονιά για την αγορά εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, η οποία έχασε ποσοστιαία 5,2% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 540 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η κατηγορία εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος κατά το τρέχον έτος, με την αξία της να ενισχύεται 0,8% και να φθάνει τα 545 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, η αγορά των συσκευών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα δέχεται, ήδη, από το 2017 ισχυρές πιέσεις, που την οδηγούν προς τα κάτω, τάση που συνεχίστηκε το 2018 και θα επαναληφθεί και κατά το τρέχον έτος. Η αξία της αγοράς κινητών τηλεφώνων περιορίστηκε στα 315 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας πτώση κατά 10,3%, ενώ για το 2019 θα βρεθεί στα 316 εκατ. ευρώ, σχεδόν σταθερή, καθώς θα ενισχυθεί 0,3%.

Οι πωλήσεις smartphones δέχτηκαν το 2018 ένα ισχυρότατο χτύπημα, με την αξία αγοράς να μειώνεται κατά 46,1% και να διαμορφώνεται σε 110 εκατ. ευρώ. Η εικόνα για το 2019 θα είναι και πάλι αρνητική με την πτώση, ωστόσο, να περιορίζεται στο 21% και την αξία αγοράς να αγγίζει τα €87 εκατ.

Αντίθετα ισχυρή ανάπτυξη σημειώθηκε το 2018 στις πωλήσεις smartphones με μεγάλη οθόνη, οι οποίες σε αξία αγοράς έφθασαν τα 188 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 50,6%. Οι θετικές επιδόσεις θα συνεχιστούν και το 2019, με άνοδο 14,6% και αξία αγοράς 215 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τεμαχίων η αγορά των κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα ήταν πτωτική το 2018 κατά 5,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2019 θα είναι αρνητικό κατά 11,6%. Συγκεκριμένα, το 2018 διατέθηκαν στην ελληνική αγορά 1,858 εκατ. συσκευές εκ των οποίων οι 788.000 ήταν smartphones και εξ αυτών οι 491.000 phablets. Το 2019, η αγορά αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε όγκο πωλήσεων, καθώς αναμένονται πωλήσεις 1,644 εκατ. συσκευών, εκ των οποίων οι 706.000 θα είναι smartphones και εξ αυτών οι 527.000 phablets.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες τηλεφωνίας, η αγορά κινήθηκε με οριακά πρόσημα το 2018, ενώ και για το 2019 η πρόβλεψη είναι για μείωση της αξίας αγοράς. Συγκεκριμένα, η αξία αγοράς στην κατηγορία διαμορφώθηκε στα 3,197 δισ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας πτώση κατά 0,6%. Για το 2019, αναμένεται ο κλάδος να εμφανίσει αξία αγοράς 3,187 δισ. ευρώ, που συνιστά υποχώρηση κατά 0,3%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here