Η Επιτροπή Ανταγωνισμού , ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ΄αριθ. 803/2022 απόφαση της, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 3 και παράγραφο 4Α του ν. 3959/2011, την απόκτηση από την εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε. του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την χονδρική και λιανική πώληση όλων των προϊόντων ειδών παντοπωλείου, καθώς και την λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων super market ενώ στην εξαγορά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, το σύνολο των ιδιόκτητων καταστημάτων όσο και των ιδιόκτητων εμπορικών σημάτων όσο και το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ, είτε μέσω της εξακολούθησης χρήσης των εμπορικών σημάτων που διαχειρίζεται η τελευταία, είτε μέσω εξακολούθησης σχέσης χονδρικής πώλησης.

Οι σχετικές αγορές που αφορούν την υπό κρίση συναλλαγή είναι η αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης τα οποία διανέμονται μέσω υπεραγορών, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκπτωτικών καταστημάτων και η αγορά εφοδιασμού που αφορά στην αμέσως προηγούμενη οικονομική βαθμίδα (upstream market) από εκείνη της διανομής ειδών σούπερ μάρκετ και περιλαμβάνει την πώληση ειδών σούπερ μάρκετ από τους παραγωγούς/προμηθευτές σε πελάτες/αγοραστές, όπως οι επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου και λοιπές επιχειρήσεις (όπως οι επιχειρήσεις του κλάδου HO.RE.CA.), σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, προκειμένου να ελεγχθούν πλήρως οι ανταγωνιστικές συνθήκες, έγινε περαιτέρω κατάτμηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς σε ότι αφορά την λιανική πώληση ειδών σούπερ μαρκετ σε τοπικό επίπεδο ανά νομό και συγκεκριμένα σε ακτίνα έως 10 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις ημιαστικές περιοχές, για τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας (Νήσος Θάσος), Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου, Λευκάδας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Φλώρινας, Χαλκιδικής και Χανίων.

Σύμφωνα με την Απόφαση, δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό στις ανωτέρω σχετικές αγορές σε πανελλαδική εμβέλεια σε επίπεδο ιδιόκτητων καταστημάτων, ενώ ταυτόχρονα, στις ως άνω τοπικές αγορές ως προς την λιανική πώληση ειδών σούπερ μαρκετ υφίστανται σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις από ανταγωνιστικά καταστήματα πανελλαδικής εμβέλειας και συγκεκριμένα παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία τουλάχιστον ενός καταστήματος αλυσίδας σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας με αντίστοιχο τουλάχιστον μερίδιο αγοράς με την νέα οντότητα που θα προκύψει μετά τη συγκέντρωση.

Σε δύο περιπτώσεις συνεργαζόμενων καταστημάτων στις περιοχές των Γρεβενώνκαι του Ρεθύμνου ωστόσο, με την σοβαρότητα των όποιων πιθανών αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό να μετριάζεται από το γεγονός ότι πρόκειται για καταστήματα-δυνητικούς στόχους της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης, όπερ και συνεπάγεται ότι δεν θα μεταβιβασθούν στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, αλλά θα έχουν μία αυξημένη σχέση συνεργασίας, με τη χρήση κοινών εμπορικών σημάτων, συμμετοχή σε κοινά φυλλάδια προσφορών και κοινές προωθητικές ενέργειες, χρήση κοινών καρτών πιστότητας και τοποθέτηση κωδικών ιδιωτικής ετικέτας, από κοινού, οι εταιρείες πρότειναν και ανέλαβαν, διορθωτικά μέτρα.  Σύμφωνα με τα οποία, μεταξύ άλλων, οι εν λόγω εταιρείες θα διακόψουν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο και υπό καθ’ οιονδήποτε τύπο παραχώρηση χρήσης των Μεταβιβαζόμενων Σημάτων στα Καταστήματα, και θα αποστούν από την παραχώρηση τέτοιας χρήσης στο μέλλον. Επίσης θα αποστούν από την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και υπό καθ’ οιονδήποτε τύπο παραχώρηση χρήσης στα Καταστήματα άλλου εμπορικού σήματος ιδιοκτησίας ή διαχείρισης της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

Τέλος επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση Απόφασης που η Επιτροπή Ανταγωνισμού εγκρίνει Συγκέντρωση υπό τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4886/2022, ήτοι υπό προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα, στην σύντομη Φάση Ι, άνευ της κίνησης της διαδικασίας της πλήρους διερεύνησης της Συγκέντρωσης και των επιμηκυμένων προθεσμιών της Φάσης ΙΙ.