Δημοσιεύτηκε χθες,  η Διακήρυξη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών που προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό.

Η διακήρυξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας από αναδόχους που κατέχουν άδεια λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης) σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εν λόγω Διακήρυξη καλύπτει τις ανάγκες, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των 50 Κέντρων & Γραφείων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ & ΓΕΥΔ) ανά την Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη:

http://www.keyd.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/09/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD_-%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3_FK.pdf

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here