Υψηλές επιδόσεις καταγράφει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σε όλους τους κλάδους ασφάλισης  δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές για την ισχυρή ανάπτυξή της στο άμεσο μέλλον. Από τις αρχές του έτους έως σήμερα οι εργασίες της εταιρίας κινούνται ανοδικά παρά τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν στην ασφαλιστική αγορά λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα κέρδη προ φόρων στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 1,54 εκ. αυξημένα κατά 29,24% σε σχέση με τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, με την απόδοση κερδών επί της παραγωγής να ξεπερνά το 21%.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η κερδοφορία της εταιρείας θα ήταν σημαντικά υψηλότερη εάν δεν υπήρχαν οι αρνητικές επιπτώσεις  στις αποδόσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία) λόγω της υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών αγορών και του ευρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Τα συνολικά ασφάλιστρα του πρώτου εξαμήνου του 2022 ανήλθαν   σε € 7,08 εκ. καταγράφοντας αύξηση 26,8% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Πιο αναλυτικά, η αύξηση παραγωγής των ασφαλίστρων  το πρώτο εξάμηνο το 2022 συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021 αποτυπώνεται ως εξής: στον μεν Κλάδο Πυρός η αύξηση ανήλθε στο 17,6% (€ 3,23 εκ.), στους Λοιπούς Κλάδους αύξηση 54,0% (€ 2,26 εκατ.), στον δε κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης 25,0%   (€ 733 χιλ.) και στον κλάδο Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτου αύξηση 9,6%,        (€ 860 χιλ.).

Στόχος μας για το 2022 είναι η παραγωγή της εταιρείας μας, εκτός του Κλάδου Αυτοκινήτου, να ξεπεράσει τα € 15 εκ.

Η εταιρεία ανταποκρινόμενη πλήρως στις υποχρεώσεις της έχει καταβάλλει τις αποζημιώσεις για  όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν από  τις πυρκαγιές  Ιουλίου – Αυγούστου 2021, συνολικού ποσού 1.585.631,79€.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here