Κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας HDB, μέσω του τρίτου κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19,  έχουν την δυνατότητα να πάρουν με ευνοϊκούς όρους, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ. Το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως 50.000 ευρώ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα HDB εγγυάται έως και το 80% του δανείου. 

  • Μια κλασική μέθοδος (που δεν διαφημίζεται αλλά είναι νόμιμη και αποτελεσματική) για την απόλυτη εγγύηση του δανείου είναι να αφήνει ο δανειολήπτης το 20% του ποσού στην τράπεζα ως cash collateral.
  • Σε συνδυασμό με την εγγύηση 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα HDB, το δάνειο που λαμβάνει τελικά η επιχείρηση είναι απολύτως εγγυημένο, επομένως το επιτόκιο του πολύ χαμηλότερο.

Τα δάνεια αυτού του προγράμματος πρέπει να εξαντληθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 γιατί θεωρείται χρηματοδοτικό εργαλείο που εντάχθηκε στο Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία.

Το “μικρό Εγγυοδοτικό” έχει στόχο να στηρίξει με χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ύψους 460 εκατ. Ευρώ, πολύ μικρές μη προβληματικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν είναι επιλέξιμες offshore και εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρείες.

Προϋπόθεση να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Κάθε επιχείρηση αρχικά υποβάλλει την αίτηση της στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπου μεταξύ άλλων δηλώνει και την τράπεζα συνεργασίας της.

Με την υποβολή λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αιτήματος με τον οποίο ακολούθως πηγαίνει σε ένα κατάστημα της τράπεζας που επέλεξε να συνεργαστεί και υποβάλλει τον φυσικό φάκελο της.

Στη συνέχεια η τράπεζα αξιολογεί το αίτημα της επιχείρησης και εφόσον το εγκρίνει προωθεί το αίτημα με ηλεκτρονικό τροπο στην HDB για τον δικό της έλεγχο.

Εφόσον υπάρξει έγκριση και από την πλευρά της HDB, ενημερώνεται η συνεργαζόμενη τράπεζα η οποία καλεί την επιχείρηση για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και ακολούθως γίνεται η εκταμίευση του δανείου με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση παρέχεται εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης που θα λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει:

 50.000 ευρώ

ή

το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019

ή

το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτο-πιστοποίησης από τον δικαιούχο.

Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Το επιτόκιο των δανείων επιβαρύνει τον δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλισης του οφέλους της εγγύησης προς επιχείρηση.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here