Περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ είναι το κόστος των ζημιών από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Ωκεανίς» σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αποτελέσματα των ακραίων καιρικών φαινομένων (Ωκεανίς: βροχοπτώσεις –πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα την περίοδο από 23-26 Φεβρουαρίου 2019, η Ε.Α.Ε.Ε. διεξήγαγε σχετική έρευνα.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν με εγκύκλιο τόσο το πλήθος όσο και το ποσό των ζημιών που δηλώθηκαν, για τις ασφαλίσεις περιουσίας / αυτοκινήτων (αναλυτικά ανά κατηγορία κινδύνου και γεωγραφική περιοχή).

Ασφαλίσεις περιουσίας

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 493 εκατ. €. Τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ρεθύμνου (259 εκατ. €),στην ΠΕΑττικής (ασφαλισμένη αξία 88εκατ. €) και στην ΠΕ Χανίων (84 εκατ. €). Εξ’ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 420ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 5,3 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 12.504€. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 4,7 εκατ. €.

Ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 55 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 48 χιλ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 879 €. Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 45.000 €. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων που επλήγησαν ανέρχεται σε 531.000 €. Οι αποζημιώσεις προ απαλλαγών έφθασαν στα 91‰ τωνασφαλισμένων κεφαλαίων. Τέλος, η μέση απαλλαγή ανήλθε στο 6,1% των αποζημιώσεων. Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος και σε ποσό εντοπίστηκαν στην Αττική

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματά της:

Ζημιές_ακραία_καιρικά_φαινόμενα_23_26_Φεβρουαρίου_2019

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here