Συσσωρευμένες ζημιές 21 εκατ. ευρώ, αρνητικά ίδια κεφάλαια 12,4 εκατ. ευρώ και συνολικό δανεισμό 32,2 εκατ. ευρώ είναι η εικόνα που εμφανίζει στις 31/12/2108 η Παγωτά ΔΩΔΩΝΗ, τη στιγμή που οι πιστώτριες τράπεζες συνεχίζουν τις προσπάθειες αναζήτησης ενδιαφερόμενου επενδυτή, ώστε να συμφωνηθεί ένα αποδεκτό τίμημα και να μεταβιβαστεί η εταιρεία απαλλαγμένη από τον υπέρμετρο δανεισμό.

Μολονότι, η προσπάθεια διάσωσης της εταιρείας μετά από το 2017, καμία από τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπήρξαν δεν ευδοκίμησε. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν για την απόκτηση της Παγωτά ΔΩΔΩΝΗ είχε εκδηλώσει το σχήμα των ελληνικών εταιρειών Γιώτης-Γρηγόρης και η Swiz Group του Ινδού επιχειρηματία Taizoon Khorakiwala. Το προσφερόμενο τίμημα των δύο προτάσεων κυμαινόταν σε περίπου 8-9 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν τελεσφόρησε καμία συμφωνία. Σχετικά με την πορεία των μεγεθών, σύμφωνα με τα στοιχεία της περσινής χρήσης, η παγωτά ΔΩΔΩΝΗ εμφάνισε το 2018 συνολικές πωλήσεις 8,9 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 6,8% σε σχέση με το 2017. Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 510 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας υποχώρηση 38% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων διευρύνθηκαν την περσινή χρονιά στα 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το 2017.