Το ενημερωτικό της Δημόσιας Πρότασης έδωσε στη δημοσιότητα η Druckfarben μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επισημαίνεται ότι με βάση τη δημόσια πρόταση, η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική θα καταβάλει τοις μετρητοίς 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

Οπως αναφέρει το ενημερωτικό, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 17.12.2018, ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακώς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, 229.491 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Επομένως, κατά την 17.12.2018 ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 3.579.985 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,43%του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, οι υπολοιπόμενες Μετοχές, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονται σε 293.135, ήτοι ποσοστό 7,57%του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώνουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, με έναρξη την 27.12.2018 και λήξη την 24.01.2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here