Εντυπωσιακά αποτελέσματα για άλλο ένα τρίμηνο πέτυχε η Danaos Corporation, συμφερόντων του δρ. Γιάννη Κούστα.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν 235,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ ή 11,36 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή, αυξημένα κατά 305,7% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας ήταν 331,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή 16,00 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή σε σύγκριση με 296,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή 14,47 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Τα λειτουργικά έσοδα της Danaos έφθασαν τα 229,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για το τρίμηνο σε σύγκριση με 132,1 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 74%.

Επιπρόσθετα, το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας έφτασε τα 269,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, αυξημένα κατά 179,9% από 96,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Τα συνολικά συμβατικά λειτουργικά έσοδα ήταν 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου, με τις ναυλώσεις να εκτείνονται έως το 2028 με μέση συμβατική διάρκεια ναύλωσης 3,8 ετών.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν άλλο ένα εξαιρετικό για τη Danaos», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ναυτιλιακής, Δρ. Γιάννης Κούστας. Και πρόσθεσε: «Η ρευστότητα είναι πολύ ισχυρή. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου είχαμε 708 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά και εμπορεύσιμους τίτλους, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου λάβαμε 239 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ προπληρωμής ναύλωσης που σχετίζεται με συμβόλαια ναύλωσης για 15 από τα πλοία μας, που αντιπροσωπεύουν μερική προπληρωμή της ναύλωσης πληρωτέα κατά την περίοδο από τον Μάιο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2027».

“Έχοντας ήδη δημιουργήσει το μέλλον με συμβατικά έσοδα 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λειτουργούμε από μια θέση ισχύος και εμπιστοσύνης. Αυτό μας επέτρεψε να επενδύσουμε στο μέλλον παραγγέλνοντας έξι πλοία της σειράς 7.000 – 8.000 TEU, τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ Μάρτιο και Σεπτέμβριο 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα πλοία που θα παραδοθούν θα είναι έτοιμα να μετατραπούν για να λειτουργούν με πράσινη μεθανόλη όταν αυτό το καύσιμο είναι ευρέως διαθέσιμο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here