Με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών, η Alpha Bank Κύπρου προχωρά σε συμφωνία με την doValue για την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures- NPEs) καθώς και των ανακτηθέντων ακινήτων.

Η συμφωνία, μεταξύ Alpha Βank Cyprus, AGI-Cypre Ermis και doValue, προβλέπει την ανάθεση στην τελευταία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου NPEs, μικτής λογιστικής αξίας 3,2 δισ. ευρώ, καθώς και των ανακτηθέντων ακινήτων για μια τετραετία με δυνατότητα επέκτασης για άλλον έναν χρόνο.

Η συµφωνία τελεί υπό την αίρεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Alpha θα εισπράξει μια μικρή προκαταβολή (up front fee).

Η doValue έχει συστήσει εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση και θα υποδεχθεί προσωπικό 150 ατόμων, σε πρώτη φάση, από τις Alpha Βank Cyprus και AGI-Cypre Ermis. Σε δεύτερη φάση προβλέπεται η μεταφορά άλλων 30 ατόμων. Η εταιρεία θα ελέγχεται κατά 100% από την doValue.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here